logo
Pesten

Is pesten een moeilijk aan te pakken fenomeen?

Op tal van sites treft u opvattingen over de aanpak van pesterijen. In het verleden meenden wij er goed aan te doen te verwijzen naar die sites, maar we zijn hiervan afgestapt.  De Kanjeraanpak kiest voor een oplossingsgerichte aanpak, waarin een ieder recht wordt gedaan. De aanpak van pesterijen in welke vorm dan ook is niet eenvoudig. Het vergt vakmanschap en inzichten die moeizaam zijn te verwerven. De inzichten die hiervoor nodig zijn en het bijbehorend vakmanschap is bij de Kanjertraining aanwezig. Het is niet voor niets dat de Kanjertraining als eerste Nederlandse training het predicaat "evidence based" toegekend heeft gekregen door een forum van wetenschappers.

We durven onze schroom achter ons te laten en u te melden dat de Kanjertraining zich heeft ontwikkeld tot een groot kenniscentrum op het gebied van pestproblematiek en dat u bij de Kanjertraining werkelijk op de goede plek bent.