Cursus sociale vaardigheden

Een cursus sociale vaardigheden helpt leerlingen, ouders en leerkrachten zich beter staande te houden in sociaal stressvolle situaties. De Kanjertraining is beschikbaar voor leerlingen in het basis- en voorgezet onderwijs. Wil jij van je school ook een Kanjerschool maken?

Bevorder actief burgerschap met een cursus sociale vaardigheden in je school

De Kanjertraining is meer dan een anti-pestmethode. Deze training bevordert ook het actief burgerschap en zorgt mee voor een aangename sfeer in de klas. Deze cursus sociale vaardigheden bestaat uit een lessenreeks met leuke, praktische oefeningen. Ook als leerkracht haal je voordeel uit deze training. Het helpt je om anders naar het gedrag van de kinderen te kijken en om problemen beter bespreekbaar te maken.

Wil jij graag de Kanjertraining in je klas geven?

De Kanjertrainingen worden enkel gegeven door leerkrachten die een basistraining volgden bij Stichting Kanjertraining in Almere. De basistraining bestaat uit twee dagen les en twee nascholingen na het behalen van je licentie. De trainingsdagen worden in samenspraak met jou vastgelegd. Wil je graag aan de slag gaan met de cursus sociale vaardigheden in je school? Of wens je meer informatie over onze methode? Neem dan gerust contact met ons op via (036) 548 94 05.

Relevante informatie:

Depressie bij jongerenDigitaal pestenGepest worden

Omhoog