Scholen in lockdown

Op 14 december werd bekend gemaakt dat alle scholen weer overstappen op online lesgeven.
Een hele opgave voor zowel ouders, kinderen als leerkrachten.
Net als tijdens de vorige lockdown willen we scholen hierbij weer ondersteunen waar mogelijk is.
Het streven is om in de tweede week van de kerstvakantie een Kanjerlesactiviteit beschikbaar te hebben die leerkrachten tijdens hun online lessen kunnen inzetten.
Als deze af is zullen we deze via het KanVAS beschikbaar stellen.

Omhoog