Nieuws

Kanjertraining hoogst mogelijke effectiviteitsoordeel.

De Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de Kanjertraining beoordeeld als effectief volgens sterke aanwijzingen. Dit is de hoogst mogelijke erkenning voor programma’s die gericht zijn op opgroeien en opvoeden. Het is uitzonderlijk dat het NJi een zo hoog oordeel toekent.

Het NJi is een kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden. De Erkenningscommissie Interventies van het NJi is een onafhankelijke, landelijke commissie die interventies beoordeelt op kwaliteit en effectiviteit.

Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die problemen hebben in de omgang met anderen en voor hun klasgenoten en/of ouders. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. De training wordt breed ingezet binnen en buiten het onderwijs. Ruim 2500 scholen gebruiken de Kanjertraining en op meer dan 40 plaatsen in Nederland wordt de Kanjertraining op praktijken aangeboden aan ouders en kinderen.

De erkenning komt voort uit het promotieonderzoek van dr. Lilian Vliek aan de Universiteit Utrecht. Zij stelde vast dat in problematische basisschoolklassen de sfeer in de klas verbeterde, depressieve gevoelens afnamen en zelfwaardering toenam na de training. In de Kanjertrainingspraktijken stelde zij vast dat twee derde van de kinderen met een zeer lage zelfwaardering en/of met ernstige gedragsproblemen baat hebben bij de aanpak. De gevonden effecten bleken ook na een half jaar nog te bestaan. De erkenning is relevant voor gemeentes. De training kan namelijk zonder veel diagnostiek en wachtlijsten aan ouders en kinderen worden aangeboden die sociaal vastlopen. Met de Kanjertraining krijgen gemeentes een training in handen waarmee snel, preventief en effectief kan worden gehandeld. Alleen zorgwekkend sociaal gedrag van kinderen en hun ouders blijft dan over.  Dat zou een enorme besparing op uitgaven in de Jeugdzorg kunnen betekenen enerzijds en anderzijds een toename van effectief handelen als gedragsspecialisten aansluiten in hun vervolgtraject op de  Kanjertraining. 

Voor meer informatie klik HIER

 

Michel Rog heeft als lid van de Tweede Kamer in de week Tegen het Pesten, met eigen ogen willen zien hoe een programma als de Kanjertraining ouders, leerlingen en leraren kan helpen een veilig klimaat op school te creëren. Hij gaf aan onder de indruk te zijn. Met verschillende leerkrachten heeft hij een persoonlijk gesprek gevoerd. De aanwezigheid van Michel Rog op de trainingsbijeenkomst van de Kanjertraining werd zeer gewaardeerd door de leerkrachten. Om die reden mocht hij in het middelpunt staan. Uitgangspunt van de Kanjertraining is immers: we hebben elkaar nodig. Leerkrachten verdienen de steun van ouders en leerlingen. Volksvertegenwoordigers zoals Michel Rog die zich richten op goed onderwijs, verdienen eveneens steun en die werd gegeven door de leerkrachten. Michel Rog heeft zich als volksvertegenwoordiger tot doel gesteld het onderwijs terug te brengen naar de kern: de vorming van onze kinderen, zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Omdat ons onderwijs zo goed is als de leraar voor de klas, zet hij zich in voor het versterken van de kwaliteit van leraren. Daarbij zet hij zich in voor het verminderen van administratieve lasten, overbodige regels en doorgeslagen toets gekte. Onderwijs gaat over meer dan rekenen en taal, het gaat over de vorming van het hoofd, de handen en het hart. Michel wil uitgaan van meer vertrouwen en verantwoordelijkheid voor leraren en minder wetten en wantrouwen door de overheid. Michel Rog sprak zijn waardering uit voor de werkzaamheden die de Stichting Kanjertraining verricht. “Het is een uitstekend initiatief vanuit de samenleving waardoor het klassenklimaat daadwerkelijk kan verbeteren. Daar mogen we als politiek ontzettend blij mee zijn.”

 

Persbericht van de Universiteit Utrecht 

Effectieve training voor sociaal emotionele ontwikkeling kind
Eén op de vier basisscholen maakt inmiddels gebruik van de Kanjertraining. Van de trainingen die zich richten op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen is het de meest geïmplementeerde training van Nederland. Ook wordt de training aangeboden in meer dan 25 psychologenpraktijken. Promovenda Lilian Vliek van de Universiteit Utrecht heeft voor het eerst de training onderworpen aan een wetenschappelijke studie. In haar proefschrift concludeert zij dat de Kanjertraining effectief is. 

Kinderen kunnen worstelen met zichzelf. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of het wel goed is dat ze anders zijn dan anderen. Ze hebben weinig zelfvertrouwen of twijfelen zelfs aan hun bestaansrecht. Voor hen kan de Kanjertraining uitkomst bieden. Vliek: “Op psychologenpraktijken zorgen 10 lessen Kanjertraining er al voor dat ruim twee derde van de kinderen met te lage zelfwaardering weer met gezonde zelfwaardering de praktijk verlaat.” Ook kinderen met gedragsproblemen hebben baat bij deze 10 Kanjerlessen, te volgen samen met hun ouders. De effecten bleken na een half jaar nog steeds aanwezig. 

Sfeer in klas
Als de methode werd gehanteerd in problematische klassen, miste dat zijn uitwerking niet. Vliek: “Het effect op het klassenklimaat is groot. De sfeer verbeterde aanzienlijk in basisschoolklassen met een problematisch slechte sfeer. Dit was zodanig dat de sfeer op het niveau kwam van niet-problematische klassen.”

What’s next?
In vervolgonderzoek wil de Utrechtse promovenda twee unieke onderdelen van de Kanjertraining apart onderzoeken op hun effectiviteit. Dit zijn mogelijk werkzame ingrediënten van de Kanjertraining. Het gaat om het aanspreken van kinderen, ouders en leerkrachten op hun positieve verlangen iemand te zijn die is te vertrouwen, en op het nemen van verantwoordelijkheid voor hun gedrag. Vliek: “Die verantwoordelijkheid kennen kinderen ook. Kanjertraining heeft als uitgangspunt dat een kleuter al kan kiezen of hij met een schepje een kuil in de zandbak graaft of er een ander mee op z’n kop slaat.”

 Drs. Lilian Vliek zal promoveren op vrijdag 28 augustus om 10.30 in de Senaatzaal van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.
Lees hier het proefschrift van drs. Lilian Vliek. 

Meer informatie
Persvoorlichting faculteit Sociale Wetenschappen, 030-253 4027, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
B.g.g. Perscommunicatie Universiteit Utrecht, 030-253 3550, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De Kanjertraining is een training:

  1. Waarmee pesten kan worden aangepakt en het zelfvertrouwen kan worden verbeterd;
  2. Waarmee leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen worden gevolgd;
  3. Waarbij ouders nadrukkelijk worden betrokken;
  4. Waarmee invulling wordt gegeven aan de Wet burgerschap en sociale integratie

Lees hier meer over de beoordeling van het NJi.