Pesten basisschool

Pesten op de basisschool is een belangrijke problematiek, die ook bij deze leerlingen bespreekbaar moet zijn. Maak daarom van je school een Kanjerschool en zorg voor een aangenaam schoolklimaat waarin elk kind zich veilig en welkom voelt.

Pak pesten op de basisschool met de Kanjertraining

Pesten op de basisschool is een realiteit, waar je als leerkracht iets aan wilt veranderen. Kies er daarom voor om de Kanjertraining in je klas te gebruiken. Via verschillende lessen maak je moeilijke thema’s bespreekbaar in de klas en zorg je ervoor dat alle leerlingen sterker in hun schoenen staan. De leerlingen krijgen in de lessen ook tal van belangrijke normen en waarden mee.

Betrek de ouders bij de Kanjerpraktijk

Een belangrijk aspect van de Kanjertraining is de betrokkenheid van de ouders. Zo is het belangrijk om de ouders te informeren over de methode. Dat kan door een Kanjertrainer uit te nodigen tijdens de algemene ouderavond. Daarnaast is het ook mogelijk om met de ouders een thema-avond te organiseren over pesten op de basisschool.

Opleidingstraject voor leerkrachten

Wil je als leerkracht meer weten over een goede aanpak voor pesten op de basisschool? Volg dan samen met je collega’s of alleen de basiscursus van drie dagen en behaal zo een licentie om Kanjerlessen in je school te geven. Nadien is het mogelijk om diverse bijscholingen te volgen en Kanjercoördinator te worden. Daarbij is het ook als directie mogelijk om een aangepaste Kanjertraining te volgen. Wil je graag meer weten over de kosten van een basiscursus? Of wil je eerst meer informatie ontvangen over de methode? Neem dan snel contact met ons op (036) 548 94 05.

Relevante informatie:

Pesten in de klas | Pestgedrag op school | Sociale vaardigheidstraining basisonderwijs

Omhoog