BSO / TSO / Voorschool

Is uw Voorschool verbonden aan een Kanjerschool? Dan kunt u vanaf schooljaar 2017-2018 een Voorschool training organiseren voor uw pedagogisch medewerkers.

Werkt uw BSO of TSO regelmatig samen met een Kanjerschool? Dan kunnen de medewerkers van uw BSO/TSO zich verdiepen in de achtergrond van de Kanjertraining met de bijbehorende modules.

Zijn de ouders op uw school graag betrokken bij de Kanjertraining en willen zij meer achtergrondinformatie naast de algemene ouderavond? Kijk dan bij de Oudertraining

Kijk hier voor meer informatie

Contact