Kanjercöordinator

Kanjercoördinator Basis

Wanneer een schoolteam Licentie A behaald heeft, kan één van de leerkrachten worden opgeleid tot Kanjercoördinator Basis.

Kanjercoördinator Basis geeft de leerkracht binnen een (recent) geschoold team, handvatten voor de implementatie van de Kanjertraining. Tijdens de training wordt ingegaan op de organisatorische en praktische kant van de implementatie.

A: Implementatie & borging

1. Welk traject doorloop je als school tot de 1e nascholingsdag? 

 • Organisatie van KT binnen de school
 • Hoe neem je je team en ouders mee/ Hoe houd je de KT levend

2. Rol Kanjercoördinator
3. Maken van implementatieplan 

B. Kanvas

1. Hoe in te vullen en te interpreteren

 • Korte herhaling/update kennis Kanvas 
 • Groepsplan maken vanuit Kanvas
 • Hoe kun je op dit moment pesten meten en aanpakken mbv Kanvas? 

2. Oefenen maken actieplan nav. resultaten

C. Anti-pestcoördinator i.o. 

1. Materialen

2. Opbouw conflictbeheersing

 • Hoe corrigeert een leerkracht?
 • Hoe oefen je het omgaan met pesten in de verschillende groepen?
 • Hoe ga jij dit onder de aandacht brengen van je team? 

 

                                     Klik hier voor de trainingsdata


 

Kanjercoördinator/Antipestcoördinator

 

                                  Klik hier voor de trainingsdata

 Dag 1

 • De rol van Kanjecoördinator/antipestcoördinator;
 • Knelpunten en oplossingen bij de implementatie en borging van de Kanjertraining op de eigen school;
 • De rol van ouders: betrekken bij de Kanjertraining en meenemen in het gedachtegoed;
 • Omgaan met weerstanden en andere normen en waarden;
 • Verdieping straatcultuur en wederzijds respect;De mogelijkheden om met het sociogram en het Kanjeradviessysteem te werken worden verdiept;
 • De Kanjerkijkwijzer voor in de klas;
 • Omgaan met angst en het omzetten van irrationele gedachten naar rationele gedachten bij jezelf en de ander;
 • De principes van Overdracht en Tegenoverdracht. Hoe kun je deze principes als coördinator toepassen tijdens gesprekken met ouders en collega’s?;
 • Tot slot volgen een aantal huiswerkopdrachten. De afspraak is dat deze voor de 2e bijeenkomst zijn gemaakt, zodat met de onderdelen uit de 1e bijeenkomst ervaring wordt opgedaan.

Dag 2

 • Bespreken van de huiswerkopdrachten;
 • Bespreken van de eigen casuïstiek binnen intervisiegroepen;
 • De takenen verantwoordelijkheden van de antipestcoördinator;
 • Wet en regelgeving rondom pesten;
 • Het bekijken van diverse filmpjes van Kanjerlessen uit de praktijk, waarin zich lastige situaties voordoen. Hoe zou je dit oplossen wanneer je hier als coördinator mee te maken krijgt?;
 • Het stellen van goede vragen om tot de kern van een probleem te komen?;
 • Oefenen van verschillende lastige sociale situaties;
 • We oefenen lastige gesprekken met ouders;
 • Rollenspel, reflectie en het delen van de ervaringen;
 • Het monitoren van pesten met KANVAS;

Tot slot wordt de licentie Kanjercoördinator/antipestcoördinator uitgereikt.

N.B. Omdat we tijdens de trainingen gebruikmaken van de casuïstiek die de coördinator zelf inbrengt is bovenstaande indeling slechts een leidraad. Een trainer kan dan ook besluiten om een iets andere volgorde te hanteren of in overleg een thema er extra uit te lichten.

 

Contact