Informatie Oudertraining

Scholen die een Oudertraining willen organiseren hebben de keuze uit drie modules. Een thema-avond voor ouders helpt om ouders te betrekken bij de Kanjertrainingen op school. Ouders en school leren om een gemeenschappelijke taal te spreken die gebaseerd is op wederzijds respect, vertrouwen en elkaar recht doen. Moeilijk gedrag wordt bespreekbaar gemaakt. School en ouders krijgen concrete handvatten om problemen te voorkomen en op te lossen.

Onderstaande modules kunnen gepresenteerd worden op een thema-avond voor ouders.  De modules dienen wel in deze volgorde te worden aangeboden.

Oudertraining module 1

  • Opvoedingsstijl ‘twee mentaliteiten met twee gedragstalen’

Oudertraining module 2

  • Zelfvertrouwen en Eigenwaarde

Oudertraining module 3

  • Daders en slachtoffers (pestgedrag).

Deze modules moeten niet worden verward met een algemene ouderavond voor alle ouders die de scholen ontvangen wanneer ze een basistraining met het team boeken


Kosten
€ 450,- voor een oudertraining van 2,5 uur (maximaal 40 ouders)

Voor meer informatie over deze modules kunt u contact opnemen met:
T: 036 – 548 94 05
E: [email protected]

Omhoog