Leergang Persoonlijk Leiderschap en Kanjertraining

Wat doe jij als het spannend wordt?

“Aangeboden in samenwerking met Hogeschool Leiden”

Gecertificeerde leergang voor het schoolleidersregister voor de professionaliseringsthema’s ‘persoonlijk leiderschap’  en ‘onderzoeksmatig werken’
Gericht op persoonlijke groei, onderbouwd met literatuur, gebruikmakend van interactieve werkvormen en praktijkgericht.

 

 

 

 

Leergang begeleiders
Bart Riet en Paul Kupper

Studiebelasting
De leergang kent een studiebelasting van 80 uur en is opgenomen in het schoolleidersregister voor herregistratie, waar het meetelt voor 45 punten. De leerdoelen dekken de inhoud van de professionaliseringsthema’s Persoonlijk leiderschap en Onderzoeksmatig werken.

Instroomeisen opleiding
Je bent directielid op een school en bent in het bezit van een Kanjerlicentie. Je hebt het mandaat om binnen de schoolcontext (zelfstandig) beslissingen te nemen.

Programma
Dagdeel 1 en 2
Introductie en ontmoeten
Visie op persoonlijk leiderschap

Dagdeel 3 en 4
Patronen en mentale modellen
Wat doe jij als het spannend wordt? Deel I

Dagdeel 5 en 6
Bouwen aan een professionele schoolcultuur

Wat doe jij als het spannend wordt? Deel II

Dagdeel 7 en 8
Open Space
Wat doe jij als het spannend wordt? Deel III

Dagdeel 9 en 10
Het geleerde ophalen en borgen

Alle dagdelen kennen een theoretisch gedeelte, waarin de meest recente inzichten uit de literatuur worden behandeld. Daarnaast kennen alle dagdelen ook een praktisch gedeelte, waarbij er op een speelse wijze de vertaling wordt gemaakt naar het handelen van de schoolleider in een context waar mogelijk sprake is van weerstand.

Leerdoelen

  • De schoolleider reflecteert kritisch op de eigen leiderschapsstijl.
  • De schoolleider is in staat om een onderzoekende en nieuwsgierige houding aan te nemen en brengt patronen en mentale modellen van de school en teamleden in beeld.
  • De schoolleider is in staat conflicten op een goede manier op te lossen, zowel op leerlingen-, team- als op ouderniveau.
  • De schoolleider experimenteert met innovatieve werkvormen waarbij multiperspectiviteit wordt gestimuleerd.
  • De schoolleider heeft inzicht in de uitgangspunten van de professionele schoolcultuur en reflecteert op basis hiervan op de teamcultuur en de positie van de schoolleider in de eigen  organisatie.

Kosten
€ 1.950,- per persoon, vrijgesteld van BTW

Data
14 januari 2022 (dagdeel 1 en 2)
11 februari 202 (dagdeel 3 en 4)
25 maart 2022 (dagdeel 5 en 6)
22 april 2022 (dagdeel 7 en 8)
20 mei 2022  (dagdeel 9 en 10)

Wil je meer infomatie download de folder hier.

Klik hier om je aan te melden.

Omhoog