Leergang Persoonlijk Leiderschap en Kanjertraining

Wat doe jij als het spannend wordt?

Gecertificeerde leergang voor het schoolleidersregister.
Gericht op persoonlijke groei, onderbouwd met literatuur, gebruikmakend van interactieve werkvormen en praktijkgericht.

Leergangbegeleiders
Bart Riet en Paul Kupper

Studiebelasting
80 uur

Instroomeisen opleiding
Je bent directielid op een school en bent in het bezit van een Kanjerlicentie. Je hebt het mandaat om binnen de schoolcontext (zelfstandig) beslissingen te nemen.

Programma
Dagdeel 1 en 2
Introductie en ontmoeten
Visie op persoonlijk leiderschap

Dagdeel 3 en 4
Patronen en mentale modellen
Wat doe jij als het spannend wordt? Deel I

Dagdeel 5 en 6
Bouwen aan een professionele schoolcultuur
Wat doe jij als het spannend wordt? Deel II

Dagdeel 7 en 8
Open Space
Wat doe jij als het spannend wordt? Deel III

Dagdeel 9
Het geleerde ophalen en borgen

Alle dagdelen kennen een theoretisch gedeelte, waarin de meest recente inzichten uit de literatuur worden behandeld. Daarnaast kennen alle dagdelen ook een praktisch gedeelte, waarbij er op een speelse wijze de vertaling wordt gemaakt naar het handelen van de schoolleider in een context waar mogelijk sprake is van weerstand.

Leerdoelen

  • Ik kan vaststellen, aan de hand van relevante literatuur, wat mijn leiderschapsstijl is en weet dit situationeel in te zetten in de onderwijspraktijk.
  • Ik ken de uitgangspunten van een professionele schoolcultuur en draag dit uit in de organisatie.
  • Ik laat mij kritisch bevragen op mijn patronen en mentale modellen. Ik ben bereid deze onder ogen te zien en waar nodig te doorbreken, zodat mijn gedrag congruent blijft in de complexiteit van de onderwijspraktijk.
  • Ik reflecteer aan de hand van casuïstiek op mijn gedrag in spannende en complexe situaties als schoolleider. Opgedane inzichten krijgen een plek in mijn toekomstig handelen.
  • Ik leer Kanjerinterventies te ontwerpen en uit te voeren op leerling-, groeps-, ouder-, team- of omgevingsniveau die de onderlinge omgang en samenwerking versterken.

Kosten
€ 1.950,- per persoon, vrijgesteld van BTW

Data
14 januari 2022 (dagdeel 1 en 2)
11 februari 202 (dagdeel 3 en 4)
25 maart 2022 (dagdeel 5 en 6)
22 april 2022 (dagdeel 7 en 8)
20 mei 2022  (dagdeel 9)

Klik hier om je aan te melden.

Omhoog