Training Onderwijs Ondersteund Personeel in Almere

Deze training is geschikt voor Onderwijs Ondersteunend Personeel.
Na het bijwonen van deze training ontvangen de deelnemers een Bewijs van Deelname.

Doelstelling en thema’s van de Kanjertraining

De doelen van de Kanjertraining zijn:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
  • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid

Module aanbod

Module 1

  • Gedragstypen en basis van de conflictbeheersing

Module 2

  • Straatcultuur en conflictbeheersing
  • Cultuur van wederzijds respect en conflictbeheersing

Tijdens de training wordt de aanzet gegeven tot het beleid ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling op de school. De training is opgedeeld in twee modules.

Kosten
De kosten van het opleidingstraject van de Kanjertraining in Almere zijn €150,- per persoon.

Tijd
09.30 uur tot 16.30 uur

 

dag 1beschikbaarheid
wo 4 oktober 2023VOL
wo 15 november 2023VOL
wo 6 maart 2024aanmelden
Omhoog