Inhoud Directiemodule A

Module A is een verkorte basistraining. Deze module is bedoeld voor directeuren die nieuw op een Kanjerschool zijn komen werken, maar in tegenstelling tot het team de basistraining zelf nog niet hebben gedaan.

Inhoud verkorte training voor directieleden (module A) 

 • Pedagogisch beleid.
 • Uitleg petten en kanjertaal.
 • Kracht en valkuil.
 • Theoretische achtergronden
 • Ouderbetrokkenheid en communicatie.
 • Pestprotocol.
 • Borging.
 • Materialen van de methode.
 • KanVAS, sociogram, leerlingvolgsysteem en adviessysteem.
 • Overige opleidingen.
 • De Kanjerinterventies.

N.B. Omdat we tijdens de trainingen gebruikmaken van de casuïstiek die de directeur zelf inbrengt is bovenstaande indeling slechts een leidraad. Een trainer kan dan ook besluiten om een iets andere volgorde te hanteren of in overleg een thema er extra uit te lichten.

De directietrainingmodules A en B zijn beide aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze directiemodules van de Kanjertraining gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere  professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren. 

Omhoog