Inhoud Directiemodule B

Module B is een verdiepingstraining die alleen bestemd is voor directeuren met een geldige Kanjerlicentie (of module A hebben gevolgd). Ook zij ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Inhoud verdiepingstraining voor directieleden (module B)

 • Profilering met het Kanjerconcept.
 • Borging.
 • Kanjerchecklist.
 • Kanjertraining en leiderschap.
 • Licenties.
 • Pedagogisch partnerschap met ouders.
 • Passend onderwijs.
 • Pestprotocol.
 • Wat te doen bij onrust in de school.
 • Gezagsondermijnend gedrag.
 • Haal meer uit het KanVAS.
 • Eigen casuïstiek.

N.B. Omdat we tijdens de trainingen gebruikmaken van de casuïstiek die de directeur zelf inbrengt is bovenstaande indeling slechts een leidraad. Een trainer kan dan ook besluiten om een iets andere volgorde te hanteren of in overleg een thema er extra uit te lichten.

De directietrainingmodules A en B zijn beide aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze directiemodules van de Kanjertraining gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere  professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren. 

Omhoog