Inhoud Kanjercoördinator A

Kanjercoördinator A

Kanjercoördinator A geeft de leerkracht binnen een (recent) geschoold team, handvatten voor de implementatie van de Kanjertraining. Tijdens de training wordt ingegaan op de organisatorische en praktische kant van de implementatie.

  • Implementatie & borging van basistraining naar 1e nascholingsdag
  • Rol Kanjercoördinator
  • Zichtbaarheid binnen de school; hoe presenteer je jezelf als Kanjercoördinator?
  • KanVAS gebruiken en interpreteren
  • Aanbod (ondersteunende) materialen Kanjertraining
  • Kernoefeningen: verdieping en coaching

N.B. Omdat we tijdens de trainingen gebruikmaken van de casuïstiek die de coördinator zelf inbrengt, is bovenstaande indeling slechts een leidraad. Een trainer kan dan ook besluiten om een iets andere volgorde te hanteren of in overleg een thema er extra uit te lichten.

 

 

Omhoog