Inhoud Kanjercoördinator B

De volgende onderwerpen worden tijdens de tweedaagse opleiding tot Kanjercoördinator B behandeld:

 • De rol van Kanjercoördinator
 • Borging van de Kanjertraining na de 1e Nascholingsdag
 • Uitwisselen van ervaringen en tips in intervisiegroepen
 • Nieuwe fysieke en digitale materialen
 • Hoe zet je als school het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS) in?
 • Wat te doen bij (beginnende) problemen in een groep? Opbouw en stappenplan.
 • Ouderbetrokkenheid
 • Kernoefeningen: verdieping en coaching
 • Hoe ondersteun je je team?
 • Klassenbezoeken bij collega’s
 • Persoonlijk plan opstellen

N.B. Omdat we tijdens de trainingen gebruikmaken van de casuïstiek die de coördinator zelf inbrengt is bovenstaande indeling slechts een leidraad. Een trainer kan dan ook besluiten om een iets andere volgorde te hanteren of in overleg een thema er extra uit te lichten.

Omhoog