Inhoud Basistraining Voortgezet Onderwijs

In het voorgezet onderwijs worden de Kanjertrainingen gegeven door de mentoren in het eerste en tweede jaar van het voortgezet onderwijs. De basistraining voor het voortgezet onderwijs is een tweedaagse cursus waarin de methodiek van de Kanjertraining aan deze mentoren wordt uitgelegd. Na afloop van de twee dagen ontvangen de docenten hun licentie A. Deze licentie heeft een geldigheidsduur van een jaar.

De training bevat de volgende onderdelen

 • Jezelf voorstellen
 • Complimenten leren geven
 • Gevoelens leren herkennen en erkennen
 • Kritiek durven geven en aanhoren (kritiek wordt uitgedrukt in wensen)
 • Hoe ga ik met geld om
 • Vriendschappen
 • Conflictbeheersing
 • Zelfbeheersing
 • Normen en waarden van mensen die gelijkwaardigheid nastreven en normen en waarden van mensen die ongelijkheid nastreven
 • Debattechnieken
 • Hoe bemiddel ik in een conflict
 • Meidenvenijn
 • Gebruik van het sociogram
 • Gebruik van het Kanjervolgsysteem

N.B. Omdat we tijdens de trainingen gebruikmaken van de eigen casuïstiek die school inbrengt is bovenstaande indeling slechts een leidraad. Een trainer kan dan ook besluiten om een iets andere volgorde te hanteren of in overleg met de school een thema er extra uit te lichten.

Omhoog