Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie

Aandachtspunten vanuit de wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie:

A. De Kanjertraining bevordert:

  1. de sociale interactie;
  2. de Kanjertraining nodigt uit tot kritische meningsvorming;
  3. de Kanjertraining is gericht op ontwikkeling van eigen identiteit;
  4. activiteiten waarbij de buitenwereld wordt betrokken;
  5. de Kanjertraining besteedt aandacht aan conflicthantering.

B. De Kanjertraining bevordert:

  1. Democratie
  2. Participatie
  3. Identiteit

Uitgesplitst naar Kanjerboeken:

Het Kleine Kanjerboek (Max vindt een dorpje)

Democratie:
A1.1 Vrijheid van meningsuiting
A1.2 Gelijkwaardigheid
A1.3 Begrip voor Anderen
A1.4 Verdraagzaamheid
A2.1 Democratie in klas en school
A3.2 Rechten en plichten

Participatie:
B1.3 Levensbeschouwelijke gemeenschappen
B4.2 Solidariteit

Identiteit:
C1.1 Zelfbeeld
C1.2 Eigen achtergrond
C1.3 Imago
C1.4 Groepsidentiteit
C2.1 Geloof
C2.2 Stromingen Christendom, Islam, Jodendom, Boeddhisme, Hindoeïsme,

Humanisme
C3.1 Etnische groepen in de samenleving
C3.3 Integratie
C4.1 Ik en de Ander
C4.2 Verdraagzaamheid en tolerantie

De activiteiten behorend bij dit boek nodigen uit tot sociale interactie en voldoen aan criteria I, II, III en V

Max en de Vogel

Democratie

A1.1 Vrijheid van meningsuiting

A1.2 Gelijkwaardigheid

A1.3 Begrip voor Anderen

A1.4 Verdraagzaamheid

A2.1 Meerderheid/minderheid

 

Participatie

B1.3 Levensbeschouwelijke gemeenschappen

B4.2 Solidariteit

 

Identiteit

C1.1 Zelfbeeld

C1.2 Eigen achtergrond

C1.3 Imago

C1.4 Groepsidentiteit

C2.1 Geloof

C2.2 Stromingen Christendom, Islam, Jodendom, Boeddhisme, Hindoeïsme,

Humanisme

C3.1 Etnische groepen in de samenleving

C3.3 Integratie

C4.1 Ik en de Ander

C4.2 Verdraagzaamheid en tolerantie

 

De activiteiten behorend bij dit boek nodigen uit tot sociale interactie en voldoen aan criteria I, II, III en V

 

 

Max en de klas

 

Democratie

A1.1 Vrijheid van meningsuiting

A1.2 Gelijkwaardigheid

A1.3 Begrip voor Anderen

A1.4 Verdraagzaamheid

A2.1 Democratie in klas en school

A2.3 Landsbestuur

A3.1 democratie in Nederland

A3.2 Rechten en plichten

 

Participatie

B1.1 Vrije tijdsbesteding

B1.3 Levensbeschouwelijke gemeenschappen

B4.2 Solidariteit

 

Identiteit

C1.1 Zelfbeeld

C1.2 Eigen achtergrond

C1.3 Imago

C1.4 Groepsidentiteit

C2.1 Geloof

C2.2 Stromingen Christendom, Islam, Jodendom, Boeddhisme, Hindoeïsme,

Humanisme

C3.1 Etnische groepen in de samenleving

C3.3 Integratie

C4.1 Ik en de Ander

C4.2 Verdraagzaamheid en tolerantie

 

De activiteiten behorend bij dit boek nodigen uit tot sociale interactie en voldoen aan criteria I, II, III en V

 

 

Max en de zwerver

 

Democratie

A1.1 Vrijheid van meningsuiting

A1.2 Gelijkwaardigheid

A1.3 Begrip voor Anderen

A1.4 Verdraagzaamheid

A2.1 Democratie in klas en school

A3.2 Rechten en plichten

 

Participatie

B1.1 Vrije tijdsbesteding

B1.3 Levensbeschouwelijke gemeenschappen

B1.4 Oriëntatie op maatschappelijke ondersteuning

B2.1 Bewust consumeren, m.o.o. milieu, gezondheid en veiligheid.

B2.3 Oriëntatie op sociale en collectieve voorzieningen

B4.2 Solidariteit

 

Identiteit

C1.1 Zelfbeeld

C1.2 Eigen achtergrond

C1.3 Imago

C1.4 Groepsidentiteit

C1.5 Formele identiteit en identificatie

C2.1 Geloof

C2.2 Stromingen Christendom, Islam, Jodendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Humanisme

C3.1 Etnische groepen in de samenleving

C3.3 Integratie

C4.1 Ik en de Ander

C4.2 Verdraagzaamheid en tolerantie

 

De activiteiten bij dit boek nodigen uit tot sociale interactie en voldoen aan criteria I, II, III, IV en V

 

 

 

Basisonderwijs: Werkboeken deel 1, 2 en 3   

Voortgezet Onderwijs Deel A en deel B

 

Democratie

A1.1 Vrijheid van meningsuiting

A1.2 Gelijkwaardigheid

A1.3 Begrip voor Anderen

A1.4 Verdraagzaamheid

A2.1 Democratie in klas en school

A3.2 Rechten en plichten

 

Participatie

B1.1 Vrije tijdsbesteding

B1.3 Levensbeschouwelijke gemeenschappen

B1.4 Oriëntatie op maatschappelijke ondersteuning

B2.1 Bewust consumeren, m.o.o. milieu, gezondheid en veiligheid.

B2.3 Oriëntatie op sociale en collectieve voorzieningen

B4.2 Solidariteit

 

Identiteit

C1.1 Zelfbeeld

C1.2 Eigen achtergrond

C1.3 Imago

C1.4 Groepsidentiteit

C1.5 Formele identiteit en identificatie

C2.1 Geloof

C2.2 Stromingen Christendom, Islam, Jodendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Humanisme

C3.1 Etnische groepen in de samenleving

C3.3 Integratie

C4.1 Ik en de Ander

C4.2 Verdraagzaamheid en tolerantie

 

De activiteiten nodigen uit tot sociale interactie en voldoen aan criteria I, II, III, IV en V

 

 

 

Werkboek Deel III heeft in aanvulling op bovenstaand aandacht voor

 

B1.2 Vrijwilligerswerk

B3.2 Publiek debat

B4.1 Goede doelen

 

 

Belangrijke Kanjerthema’s:

 

1. daders en slachtoffers;

2. straatcultuur en cultuur van wederzijds respect:

3. zelfbeheersing;

4. respectvol gedrag;

5. “Nee” durven zeggen tegen “vrienden”;

6. bewust besluiten niet mee te doen met narigheid;

7. het inhoud geven aan de vijf  kanjerregels “we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we lachen elkaar niet uit, je speelt niet de baas en  je doet niet zielig”;

8. ouders worden actief betrokken en daarmee de culturele achtergrond van het kind;

 

Wilt u informatie over uitgebreide informatie over de Kanjertraining, bezoek dan onze website, www.kanjertraining.nl. 

Wilt u informatie over wetenschappelijk onderzoek, klik dan op de button wetenschappelijk onderzoek die u aantreft op onze website.

 

Trainingsdoelen

Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

Wordt de lessenreeks curatief gegeven, dan is de verwachting dat bij een goede uitvoering van de lessenreeks de leerlingen een betere band hebben gekregen met elkaar/met de leerkracht en zich prettiger voelen in de klas. 

Subdoelen zijn:

-bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;

-versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen

-beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten. (Ook mediation)

-bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben.

-verantwoordelijkheid nemen

– bevordering actief burgerschap en sociale integratie

 

De training heeft niet als doel kinderen braaf te krijgen. Het is een trainingsprogramma waarin veel ruimte is voor de autonomie van het kind. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen (een zeldzame uitzondering daargelaten) zich autonoom en authentiek wil ontwikkelen op een positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen.

 

Voorbeeld 1 (afkomstig uit kanjerwerkboek Deel B, Voortgezet Onderwijs)

 

 

Omhoog