Welkom bij de Kanjertraining

Tijdens de zomervakantie zijn wij gesloten vanaf 19 juli 2024 tot en met 11 augustus 2024.
Bestellingen van materialen worden vanaf 19 augustus 2024 geleverd. 

Kanjertraining, voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Hierdoor kunnen kinderen weer tot leren komen en leerkrachten aan lesgeven. U kiest voor de Kanjertraining als u de sociale veiligheid belangrijk vindt en een prettig schoolklimaat voor kinderen wilt stimuleren. De training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op het basis- en voortgezet onderwijs. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Kanjertraining is een gedegen lesmethodiek voor burgerschap en het aanleren van sociale vaardigheden. Met Kanjertraining heeft u een duidelijke visie in handen voor kinderen, leerkrachten en ouders, zodat zij zich op een positieve manier weten te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Kanjertraining kenmerkt zich door een nauwe samenwerking van ouders met leerkrachten. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. We creëren oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

De Kanjertraining is opgenomen in de database voor effectieve jeugdinterventies.van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) als effectief volgens sterke aanwijzingen. Dat is de hoogst mogelijke erkenning. De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS) dat erkend is door de Cotanen door de Onderwijsinspectiewordt gebruikt om de sociale veiligheid bij kinderen te meten. Het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS) is gratis voor scholen met een geldige Kanjerlicentie.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Omhoog