Kenniscentrum

Stichting Kanjertraining

Kanjertraining is een programma dat is ontstaan in de praktijk en wordt gesteund door empirisch en evidence-based onderzoek. Sinds 2007 heeft Stichting Kanjertraining een Kenniscentrum waarin verschillende onderzoekers werkzaam zijn.

Doelen

  • De brug slaan tussen onderzoek en praktijk met betrekking tot Sociale Veiligheid en sociaal gedrag;
  • Effectiviteit van Kanjertraining en van elementen van Kanjertraining in kaart brengen;
  • Ontwikkeling en toetsing van vragenlijsten over Sociale veiligheid van het Kanjer volg- en Adviessysteem;
  • Materiaalontwikkeling en verbetering van de training op basis van onderzoeksbevindingen.

Onderzoek

Promotieonderzoek liet zien dat Kanjertraining werkt voor vastgelopen klassen en voor kinderen die op een psychologenpraktijk de training volgen met hun ouders. Het zelfvertrouwen nam toe en emotionele en gedragsproblemen namen af. In de klas verbeterde het welbevinden en de onderlinge relaties en de relaties tussen leerlingen en de leerkracht. Daarna zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd, soms in samenwerking met andere onderzoeksinstituten. Alle artikelen zijn te vinden onder Publicaties.

Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI.nl) beoordeelt interventies op hun effectiviteit. In 2015 kreeg Kanjertraining het hoogst mogelijke oordeel: Effectief volgens sterke aanwijzing. Binnenkort wordt de Kanjertraining opnieuw beoordeeld.

 

Samenwerking met verschillende onderzoeksinstituten

Het Kenniscentrum van Stichting Kanjertraining staat erg open voor samenwerking met andere organisaties. Hieronder een aantal organisaties waarmee is of wordt samengewerkt.

  • Lilian Vliek is in 2015 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op de effecten van Kanjertraining.
  • De Universiteit van Amsterdam en TNO onderzochten werkzame elementen van Kanjertraining en de verschillen tussen het effect van een klasseninterventie en een training op een praktijk. Brechtje de Mooij promoveert hierop aan de Universiteit van Amsterdam.
  • NeuroLabNL is dé werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek. Professionals vanuit Universiteiten, Hogescholen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken samen aan onderzoek en kennisverspreiding over hersenen, cognitie en gedrag. Het Kenniscentrum van Stichting Kanjertraining denkt mee en is betrokken binnen het thema sociale veiligheid en pesten.
  • Carlijn Bergwerff van de Universiteit Leiden en drie studenten ontwikkelen en testen Virtual Reality filmpjes voor in het voorgezet onderwijs in 2021. Zij hebben de expertise van Stichting Kanjertraining gevraagd voor de inhoud van de filmpjes. Indien de filmpjes effectief blijken te zijn, zullen ze worden ingebed in de methode van Kanjertraining in het VO.
  • Twee studenten van de studie Positive Psychology & Wellbeing van de Universiteit Tilburg lopen in 2021 onderzoeksstage met als thema Kanjertraining in het voortgezet onderwijs.

Contact
Het kenniscentrum stelt zich tot doel haar expertise met andere onderzoekers en belangstellenden te delen. Alle onderzoeksbevindingen zijn daarom te downloaden bij Publicaties. Heb je vragen? Neem contact op met Marijn van Vloten ([email protected]).

Omhoog