Informatie voor stage en/of onderzoek

Geregeld krijgen wij vragen of het mogelijk is om begeleiding te verzorgen rondom stage en/of onderzoek. Je kunt hiervoor bij het kenniscentrum een verzoek indienen door een e-mail met CV te sturen naar [email protected] t.a.v. dhr. Bart Riet, MSc.

Wij bieden begeleiding aan universitaire studenten van de studie Psychologie, Orthopedagogiek en Onderwijskunde. Vermeld in de email duidelijk het onderwerp waar je onderzoek naar wilt doen en een (voorlopige) onderzoeksvraag. Te denken valt aan een onderzoeksvraag die samenhangt met onderstaande onderwerpen.

  • Psychometrisch onderzoek
  • Effectiviteit onderzoek
  • Implementatie onderzoek
  • Pesten
  • Sociogram
  • Invloed op depressieve gevoelens
  • Reductie van agressie
  • Kanjertraining bij specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld autisme)
  • Coping-strategieën
  • Ontwerpen van digitale leermaterialen

 

Omhoog