Thema’s van de Kanjertraining

In samenwerking met ouders, leerkrachten, psychologen en orthopedagogen is inhoud gegeven aan onderstaande thema’s.

Thema’s voor de kinderen

 • Hoe zie ik mijzelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. Gevoelens wat zijn dat?
 • Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen en antwoord geven.
 • Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/zelfreflectie. Er zijn mensen die van je houden.
 • Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid. Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

Thema’s voor de ouders

 • Dezelfde als die voor de kinderen. Met dit aanvullend verschil:
 • ouders geven hierin zelf het goede voorbeeld
 • ouders reageren in hun opvoeding niet vanuit gevoelens van ergernis/irritatie enerzijds en angst-/onmachtsgevoelens anderzijds.

Thema’s voor de leerkrachten

 • Dezelfde als die voor de kinderen en de ouders. Met dit aanvullende verschil:
 • Hoe zijn ouders erbij te betrekken.
 • Kanjer Volg en Advies Systeem (KanVAS).
 • Verschillende perspectieven in de aanpak van pesterijen.
 • Wet Burgerschap en Sociale Integratie

Twee werelden
De Kanjertraining maakt een onderscheid in de ‘wereld van vertrouwen’ waarin de mensen elkaar recht willen doen. En ‘de wereld van angst en wantrouwen’. De Kanjertraining hanteert de vuistregel dat zo’n 20 % van de kinderen de neiging heeft angstig en/of wantrouwend naar anderen te kijken.  Deze manier van kijken naar anderen (wantrouwend, of juist niet), maakt een verschil in de wijze waarop deze kinderen sociale conflicten veroorzaken en denken op te lossen. De Kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen en hanteert de vuistregel bij conflicten: zoek een oplossing die in de toekomst houdbaar is en doe elkaar recht.

 

Omhoog