Kanjertraining team- en schoolcultuur

Studiedag Professionele schoolcultuur Kanjertraining

Kanjertraining als methode sociaal-emotionele vorming op scholen richt zich op meer dan het primaire proces van leren in het klaslokaal. Het gaat ook om, wat ouderwets gezegd, de ethos van de lerarenkamer. Door deze cultuur te professionaliseren en krachtig voorbeeldgedrag van alle volwassenen verbetert natuurlijkerwijs het primaire proces in de klas. Steeds meer krijgen wij vragen om schoolteams hierbij te ondersteunen en op te leiden. Deze dag is bij uitstek geschikt voor scholen die de reguliere teamtrainingen al hebben afgerond, maar een verdiepingsslag willen maken.

Inhoud

Wij realiseren ons dat Kanjertraining alleen voor kinderen te weinig is. Het vraagt om een verandering van de schoolcultuur en dus een verandering van het denken en het handelen van collega’s. Alleen wanneer deze twee zaken plaatsvinden, kan Kanjertraining effectief zijn. De studiedag is bedoeld alleen om een schoolteam te versterken en kan ook worden ingezet om te verbeteren of bij problematiek. Thema’s die aan de orde komen bij een studiedag zijn:

  • Professionele schoolcultuur, wat is dat?
  • Koers, visie en missie, kanjerpijlers
  • Omgangscultuur en communicatie
  • Samenwerken, hoe doe je dat
  • Omgaan met oud zeer
  • Leiderschap.

Enkele voorbeelden van vragen:

“Ons team kent veel nieuwe mensen en de vanzelfsprekende gezamenlijkheid is weg. Er wordt eerlijk gezegd veel geklaagd en het werk is ook behoorlijk pittig. Na het vertrek van meerdere directeuren is er sinds kort een nieuwe directeur die bekend is met Kanjer. Wij willen kijken naar de toekomst en een sterke, stralende school neerzetten. Ook een school waarin we afspreken, elkaar aanspreken en de neuzen dezelfde kant op wijzen.”

“De Kanjerlessen worden gegeven in de groepen. Toch wordt Kanjer heel verschillend toegepast door leerkrachten. We spreken niet helemaal dezelfde taal. Elkaar aanspreken op gedrag en ouders en kinderen aanspreken blijft heel moeilijk. We merken dat er meer nodig is.”

“Er zijn problemen in het team, veel losse eilandjes op de werkvloer. Onderling botert het niet en ook met kinderen en ouders is er weinig gezamenlijkheid. Er wordt in de klassen veel gepest. Dat zien we ook terug in de uitslagen van KANVAS. Kunnen jullie ons helpen?”

“Volgend schooljaar gaan we met twee scholen fuseren en ook met de kinderopvang gaan we richting een integraal kindcentrum. We willen elkaar in het voortraject beter leren kennen en samen bouwen aan iets moois en iets nieuws. Goede samenwerking hoort daar bij. Willen jullie een dag begeleiden zodat we een fundament leggen samen?”

Aanbod

In de intake- en contractfase met de directie wordt bepaald wat de vraag en behoefte is. Ook wordt in kaart gebracht hoe de actuele situatie is en wat er al is gedaan. Tijdens de studiedag wordt afgesproken wat het vervolg zal zijn. Evaluatie met directie vindt plaats.

Kosten en aanmelding

Voor meer informatie en/of het afspreken van een datum vragen wij u contact met ons op te nemen:
E: [email protected]
T:
 036 – 548 94 05

Omhoog