Veelgestelde vragen

 

Is de Kanjertraining erkend door het NJI?

Jazeker. De Kanjertraining is tweemaal beoordeeld door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Op 14 oktober 2013 is de Kanjertraining in zijn geheel beoordeeld en opgenomen in de database als effectief volgens goede aanwijzingen voor de onderwerpen sociale vaardigheden en pesten. Op 27 mei 2014 is de Kanjertraining specifiek beoordeeld op het onderwerp pesten en is als één van de weinige methodes voorlopig goedgekeurd als geschikte methode om pesten aan te pakken. We zijn erg trots op beide beoordelingen en blijven onderzoek doen om onze methode aan de hoogst mogelijke normen te laten voldoen.

Is de Kanjervragenlijst erkend door de Cotan?

Jazeker. Op 18 februari 2013 heeft de Cotan de Kanjervragenlijst voorzien van een voldoende beoordeling. De vragenlijst meet Negatieve intenties, Ongelukkig sombere gevoelens, Onrustig verstorend gedrag en Hulpvaardig sociaal gedrag. De vragenlijst sluit nauw aan bij de Kanjertraining. In combinatie met de leerkrachtlijst en het sociogram kunnen leerkrachten snel sociale problemen signaleren, hier met leerlingen en ouders over in gesprek gaan en een gezamenlijk handelingsplan opstellen.

Kunnen we de Kanjervragenlijst gebruiken om de sociale opbrengsten naar de onderwijsinspectie te verantwoorden?

Jazeker. De Kanjervragenlijst is op 18 februari 2013 goedgekeurd door de Cotan. Wij hebben van de onderwijsinspectie het bericht gekregen dat de inspectie ons instrument met ingang van augustus 2014 accepteert om de sociale opbrengsten van de school mee te verantwoorden. Het betreft indicator 1.5 van het toezichtkader primair onderwijs: “Analyse en waardering van opbrengsten”.

Licenties

Hoe lang is mijn licentie geldig?

De geldigheidsduur van uw licentie staat onderaan uw licentie vermeld.
Licentie A en B zijn beiden twee jaar geldig. Na minimaal anderhalf jaar volgt men een nascholingsdag. De licentie wordt dan weer verlengd voor twee jaar. De definitieve licentie wordt na het volgen van de vijfde dag (nascholing na het behalen van licentie B) behaald en is voor onbeperkte duur geldig.

Mag ik als klassen-/ onderwijsassistent / onderwijs-/leerkrachtondersteuner / Leerkracht In Opleiding (LIO) ook de Kanjerlessen geven?

Nee, dit is niet toegestaan. Kanjerlessen worden gegeven aan een hele groep kinderen en niet aan subgroepjes. De lessen moeten gegeven worden door iemand die is opgeleid om de groepsverantwoording te dragen. Daarom ontvangen assistenten, wanneer zij de opleiding van de Kanjertraining volgen, alleen een bewijs van deelname en geen licentie.
Een Leerkracht In Opleiding (LIO), ontvangt geen licentie maar een bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname geeft niet het recht de Kanjertraining te mogen geven. Het bewijs van deelname wordt omgezet in een licentie A als de Leerkracht In Opleiding een PABO-opleiding binnen datzelfde schooljaar heeft afgerond. Vindt de afronding van de PABO-opleiding later plaats dan moet eerst een nascholing gevolgd worden. Daarna zal licentie A worden uitgereikt. Wil je meer weten over het krijgen van een licentie of bewijs van deelname? Klik dan op de link.

Het trainingstraject start op het moment dat licentie A is behaald! 

Ik ben van school veranderd, wat doe ik met mijn licentie?

De licentie wordt omgezet naar de nieuwe school. Stuurt u ons hiervoor een kopie van uw (geldige) licentie, met vermelding van de nieuwe school. Indien de licentie is verlopen, dan moet eerst een nascholingsdag worden gevolgd. U ontvangt daarna een licentie op naam van de nieuwe school.

Ik heb onlangs een nascholingsdag bijgewoond, moet ik nu de basistraining nog volgen?

Er wordt altijd gestart met een basistraining van drie dagen. De bijgewoonde nascholingsdag geldt dan ook niet als vervanging van één van deze dagen. Het betreffen trainingsdagen met een verschillende inhoud.

Omhoog