Startweek uitgebreid

Startweek uitgebreid Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar raden we aan om te starten met de ‘Startweken’. Deze weken kunnen goed gecombineerd worden met de eerste twee hoofdstukken van...
lees meer

Werkboek deel 2 update

Werkboek deel 2 update Nadat werkboek deel 3 vorig jaar volledig is herzien, is nu ook werkboek 2 herzien. Alle lessen hebben een leskaart met daarin een verhaal dat via...
lees meer

Machtiging onderwijsinspectie Sociale Veiligheidslijst

Recent hebben we een overleg gehad met de onderwijsinspectie om de aanlevering van de sociale veiligheidslijst te verbeteren. Scholen hebben voortaan tot 30 juni de tijd om de Sociale Veiligheidslijst...
lees meer

Blauwe pet i.p.v. zwarte pet

Blauwe pet i.p.v. zwarte pet We zien inmiddels dat steeds meer scholen de overstap maken van de zwarte naar de blauwe pet. De overstap blijkt gelukkig voor kinderen erg mee...
lees meer

Licenties voortaan digitaal

Licenties voortaan digitaal Nieuwe licenties worden niet meer op papier door ons verstuurd, maar zijn tegenwoordig digitaal vanuit het KanVAS te downloaden. Na een training worden de licentiegegevens door ons...
lees meer

Update Kanjertraining in Kenia

Via Heidi Smits ontvingen we een update vanuit de Recoye School in Malindi, Kenia waar ze werken ze met de Kanjerpetten. Stichting Education for Everyone draagt samen met het team...
lees meer

Kanjertraining Kenia

Via Stichting Education for Everyone ontvingen wij onderstaande foto’s. In oktober 2022 is de Kanjertraining geïntroduceerd op Recoye School in Malindi, Kenia. leerkrachten in Malindi zetten Kanjertraining in om hun...
lees meer
Omhoog