Werkboek deel 2 update

Werkboek deel 2 update
Nadat werkboek deel 3 vorig jaar volledig is herzien, is nu ook werkboek 2 herzien. Alle lessen hebben een leskaart met daarin een verhaal dat via de digiborden ondersteund kan worden met beelden. Ook is er voor elke les een info-doe blad om te delen met de ouders. Hierin informatie en een doe-oefening voor thuis over het thema dat in de les behandeld is. Natuurlijk blijft Kanjertraining vooral veel doen. Het werkboek is een verdieping bij de lessen en zorgt ervoor dat de kinderen op die manier een eigen werkdocument krijgen met ook de mogelijkheid om verschillende werkvormen te gebruiken bij het invullen/ doen van de oefeningen. Het is daarmee een essentieel onderdeel van de lesmethode. Net zoals vorig jaar bij werkboek deel 3, blijft de oude versie nog een jaar op het digibord beschikbaar. Scholen die voorheen iets teveel werkboeken hebben besteld kunnen er zo ook voor kiezen deze eerst op te maken. In het nieuwe schooljaar gaat het ontwikkelteam aan de slag met een update van werkboek deel 1. Eventuele wensen of tips kunt u mailen naar [email protected]
Omhoog