Machtiging onderwijsinspectie Sociale Veiligheidslijst

Recent hebben we een overleg gehad met de onderwijsinspectie om de aanlevering van de sociale veiligheidslijst te verbeteren. Scholen hebben voortaan tot 30 juni de tijd om de Sociale Veiligheidslijst af te nemen. Vervolgens versturen wij binnen één week de data naar de onderwijsinspectie voor de scholen die ons gemachtigd hebben. Het betreft altijd de laatste afname die verstuurd wordt. Scholen die geen machtiging hebben afgegeven en ook geen ander goedgekeurd instrument gebruiken om aan de aanleververplichting te voldoen lopen het risico een waarschuwing te ontvangen. Zij hebben tot uiterlijk 1 september nog de tijd om de machtiging te geven, zodat in de nalevering van september alsnog de juiste data verstuurd wordt. Met de machtiging worden overigens geen data van individuele leerlingen verstuurd, alleen de gemiddelden op schoolniveau.  De machtiging kunt u terug vinden als u bent ingelogd als beheerder onder de knop Sociale Veiligheid.

Omhoog