Almere, 23 september 2015 Werkbezoek Michel Rog

Michel Rog heeft als lid van de Tweede Kamer in de week Tegen het Pesten, met eigen ogen willen zien hoe een programma als de Kanjertraining ouders, leerlingen en leraren kan helpen een veilig klimaat op school te creëren. Hij gaf aan onder de indruk te zijn. Met verschillende leerkrachten heeft hij een persoonlijk gesprek gevoerd. De aanwezigheid van Michel Rog op de trainingsbijeenkomst van de Kanjertraining werd zeer gewaardeerd door de leerkrachten. Om die reden mocht hij in het middelpunt staan. Uitgangspunt van de Kanjertraining is immers: we hebben elkaar nodig. Leerkrachten verdienen de steun van ouders en leerlingen. Volksvertegenwoordigers zoals Michel Rog die zich richten op goed onderwijs, verdienen eveneens steun en die werd gegeven door de leerkrachten. Michel Rog heeft zich als volksvertegenwoordiger tot doel gesteld het onderwijs terug te brengen naar de kern: de vorming van onze kinderen, zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Omdat ons onderwijs zo goed is als de leraar voor de klas, zet hij zich in voor het versterken van de kwaliteit van leraren. Daarbij zet hij zich in voor het verminderen van administratieve lasten, overbodige regels en doorgeslagen toets gekte. Onderwijs gaat over meer dan rekenen en taal, het gaat over de vorming van het hoofd, de handen en het hart. Michel wil uitgaan van meer vertrouwen en verantwoordelijkheid voor leraren en minder wetten en wantrouwen door de overheid. Michel Rog sprak zijn waardering uit voor de werkzaamheden die de Stichting Kanjertraining verricht. “Het is een uitstekend initiatief vanuit de samenleving waardoor het klassenklimaat daadwerkelijk kan verbeteren. Daar mogen we als politiek ontzettend blij mee zijn.”

 

Omhoog