Almere, 5 januari 2016 Geweldig Nieuws!

Kanjertraining hoogst mogelijke effectiviteitsoordeel.

De Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de Kanjertraining beoordeeld als effectief volgens sterke aanwijzingen. Dit is de hoogst mogelijke erkenning voor programma’s die gericht zijn op opgroeien en opvoeden. Het is uitzonderlijk dat het NJi een zo hoog oordeel toekent.

Het NJi is een kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden. De Erkenningscommissie Interventies van het NJi is een onafhankelijke, landelijke commissie die interventies beoordeelt op kwaliteit en effectiviteit.

Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die problemen hebben in de omgang met anderen en voor hun klasgenoten en/of ouders. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. De training wordt breed ingezet binnen en buiten het onderwijs. Ruim 2500 scholen gebruiken de Kanjertraining en op meer dan 40 plaatsen in Nederland wordt de Kanjertraining op praktijken aangeboden aan ouders en kinderen.

De erkenning komt voort uit het promotieonderzoek van dr. Lilian Vliek aan de Universiteit Utrecht. Zij stelde vast dat in problematische basisschoolklassen de sfeer in de klas verbeterde, depressieve gevoelens afnamen en zelfwaardering toenam na de training. In de Kanjertrainingspraktijken stelde zij vast dat twee derde van de kinderen met een zeer lage zelfwaardering en/of met ernstige gedragsproblemen baat hebben bij de aanpak. De gevonden effecten bleken ook na een half jaar nog te bestaan. De erkenning is relevant voor gemeentes. De training kan namelijk zonder veel diagnostiek en wachtlijsten aan ouders en kinderen worden aangeboden die sociaal vastlopen. Met de Kanjertraining krijgen gemeentes een training in handen waarmee snel, preventief en effectief kan worden gehandeld. Alleen zorgwekkend sociaal gedrag van kinderen en hun ouders blijft dan over.  Dat zou een enorme besparing op uitgaven in de Jeugdzorg kunnen betekenen enerzijds en anderzijds een toename van effectief handelen als gedragsspecialisten aansluiten in hun vervolgtraject op de  Kanjertraining. 

Voor meer informatie klik HIER

 

Omhoog