Kanjertraining effectief volgens sterke aanwijzingen!

Kanjertraining effectief volgens sterke aanwijzingen!

Goed nieuws vanuit de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Kanjertraining is opnieuw opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies als effectief volgens sterke aanwijzingen. Dit is de hoogst mogelijk erkenning. De erkenning is afgegeven voor een periode van vijf jaar.

De erkenningscommissie geeft als toelichting weer dat de Kanjertraining een heldere training is met een goede onderbouwing. Het programma wordt zowel schoolbreed ingezet, als bij subgroepen kinderen die problemen ervaren met sociale interacties. De studies geven sterke aanwijzingen dat deelname aan de Kanjertraining als klassikale interventie voor conflictklassen in het basisonderwijs of als ouder-kindtraining in een klinische setting leidt tot een afname van externaliserend en internaliserend gedrag bij kinderen van 8 tot 13 jaar als deze wordt gegeven door een getrainde psycholoog of orthopedagoog. De interventie heeft in die gevallen positieve effecten op onder andere zelfwaardering, emotioneel welbevinden, depressieve gevoelens, agressie, verstorend en prosociaal gedrag, problemen met leeftijdsgenoten, het gevoel gepest te worden en de relatie met de leerkracht. Er zijn geen directe effecten gevonden op pesten. Een uitgebreide beschrijving van alle onderzoeken is te vinden op https://www.nji.nl/interventies/kanjertraining

Totaal zijn er maar 5 jeugdinterventies in Nederland op dit niveau erkend. We zijn dan ook best trots dat we als één van de weinige programma’s in dit rijtje mogen staan!

Omhoog