Kanjertraining door NJi voorlopig goedgekeurd als anti-pestprogramma

De Kanjertraining is een training:

  1. Waarmee pesten kan worden aangepakt en het zelfvertrouwen kan worden verbeterd;
  2. Waarmee leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen worden gevolgd;
  3. Waarbij ouders nadrukkelijk worden betrokken;
  4. Waarmee invulling wordt gegeven aan de Wet burgerschap en sociale integratie

Lees hier meer over de beoordeling van het NJi.

Omhoog