Vragenlijst Sociale Veiligheid goedgekeurd door Onderwijsinspectie

Almere, 4 juli 2017

Een belangrijke ontwikkeling van het afgelopen jaar was de totstandkoming van de vragenlijst voor Sociale Veiligheid. Voor de Onderwijsinspectie is het monitoren van de Sociale Veiligheid door scholen momenteel een speerpunt binnen het toezichtkader. Het monitoren van de Sociale Veiligheid dient te gebeuren met een gestandaardiseerd instrument dat betrouwbaar en valide is. We zijn er trots op dat de inspectie heeft aangegeven dat het instrument dat door Stichting Kanjertraining is ontwikkeld, als één van de eerste aanbieders hieraan voldoet. 

Op deze manier kunnen scholen in een korte tijd relevante informatie verzamelen over het welbevinden van kinderen, de veiligheidsbeleving, de mate van agressie die kinderen ondervinden, maar ook de angst die zij ervaren, de mate waarin de klas mogelijke problemen ziet en of de leerkracht in staat is hier op een adequate manier tegen op te treden. 

Wij willen de Primair Onderwijs scholen bedanken die hebben geholpen bij het verzamelen van data, zodat er betrouwbare en valide normen zijn voor de Sociale Veiligheidslijst.

Gezien de grote vraag hebben we besloten de vragenlijst ook beschikbaar te stellen voor het voortgezet onderwijs. Het is erg fijn dat verschillende Voortgezet Onderwijsscholen hebben aangegeven mee te willen helpen met het verzamelen van data, zodat er ook voor deze doelgroep betrouwbare en valide normen komen.

 

Omhoog