Week tegen pesten

Er is nieuw aanvullend kanjermateriaal om te gebruiken tijdens de week tegen pesten.
Deze week wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting School en veiligheid .
Dit jaar is de week tegen pesten van 21 t/m 25 september.
Het motto is “Samen aan zet.”
Ook dit jaar stelt de Kanjertraining weer kosteloos digitaal lesmateriaal beschikbaar om tijdens deze week te gebruiken.
Kanjertraining is veel meer dan alleen een anti-pesttraining.
Kanjertraining is een volledige methodiek voor een veilige en prettige sfeer in de klas.
De thema’s van de Kanjertraining bestrijken alle domeinen van de sociaal-emotionele vorming.
De aanpak van pesten is daar een onderdeel van.
Doelstelling is een fijne en veilige sfeer voor iedereen op school.
De lessen die ontwikkeld zijn pogen daar aan bij te dragen.
Het betreft materiaal van groep 1 t/m 8 waar de leerkracht zelf een selectie uit kan maken.
Een toelichting op de materialen staat beschreven in de bijbehorende handleiding.
Met de oudernieuwsbrief kunt u ook ouders informeren over de inhoud van het programma.
U vindt het lesmateriaal op het KanVAS onder de Digibordlessen bij de tegel Themalessen.
Meer informatie over de week tegen pesten vindt u op weektegenpesten.com

Omhoog