Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie

Scholen zijn verplicht om invulling te geven aan de Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie.

Als u klikt op de link ” Lees meer” ziet u in een overzicht aan welke onderdelen van bovenstaande wet de verschillende Kanjerboeken voldoen. De opzet van de Kanjertraining sluit nauw aan bij het leerplankader burgerschapsvorming, dat de SLO in 2006 heeft ontwikkeld te weten: Een basis voor burgerschap.(2006). SLO: Enschede.”

N.B. De Kanjertraining “is” burgerschap. Het is immers een programma dat de vrucht is van burgerlijk initiatief. De Kanjertraining weet op een gedegen en speelse manier invulling te geven aan bovengenoemde wet.

De Stichting Leerplan Ontwikkeling (S.L.O.) geeft aan dat de Kanjertraining voor kinderen in het speciaal voortgezet onderwijs (ZML-niveau), geschikt is.

Lees meer over de wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie.

Omhoog