Zwarte pet of toch een andere kleur pet?

Van tijd tot tijd krijgen we de vraag binnen of er in plaats van een zwarte pet ook een andere kleur pet gebruikt kan worden. De achtergrond van deze vraag heeft alles te maken met de discussie die momenteel in onze maatschappij plaatsvindt omtrent racisme en discriminatie. Stichting Kanjertraining zal binnenkort blauwe petten uitbrengen voor scholen die liever niet met zwarte petten werken. Hiervoor worden nieuwe materialen ontwikkeld die in de komende periode gefaseerd worden uitgebracht. Scholen kunnen zelf bepalen of ze gebruik willen maken van de blauwe of de zwarte petten. Stichting Kanjertraining blijft de komende jaren in ieder geval beide keuzes ondersteunen. Hieronder vindt u een verdere toelichting.

Laten we maar gelijk helder zijn. Kanjertraining is tegen elke vorm van discriminatie of racisme. Vanaf de start van de Kanjertraining is het uitgangspunt: ‘je mag jezelf zijn, maar kies ervoor om het goede te doen’. Heel duidelijk zien we dit bij het verhaal ‘Max en de vogel’, wat geschreven is voor groep 3. Dit thema komt tevens in de andere leerjaren terug.

De kleuren van de petten hebben niks met huidskleur te maken. Leerkrachten die bekend zijn met de uitgangspunten van de Kanjertraining kennen in hun uitleg aan alle petten een positieve eigenschap toe.
De zwart met witte pet staat voor kracht, stoer en leiderschap.
De rood met witte pet staat voor humor, vrolijkheid en plezier.
De geel met witte pet staat voor vriendelijkheid, aardig en lief doen.
De witte pet staat voor vertrouwen, samenwerken en respect voor het leven in de breedste zin van het woord.
In de basis vertegenwoordigen alle petten positieve eigenschappen. Als er geen basis van vertrouwen en respect meer is ontstaat er een situatie waarbij er te veel van het goede is. Te veel kracht wordt bazig gedrag en te veel vrolijkheid wordt melig en vervelend gedrag. Te lief wordt slijmerig gedrag en bij te veel vertrouwen verandert het in naïviteit. De petten worden in de lesmethode dan getekend zonder witte klep.

Wanneer de petten op deze manier worden uitgelegd is er geen reden om de kleur van de petten aan te passen. In de handleidingen is deze uitleg te vinden. Scholen met een geldige licentie kunnen kosteloos de meest recente handleidingen van het KanVAS downloaden. Aan de reacties van onze klanten merken wij dat zij enthousiast zijn over onze positieve benadering. Toch merken we ook dat gekleurde petten soms gevoelig liggen en dit maakt dat we binnen Stichting Kanjertraining hierover de dialoog hebben gevoerd.

We beseffen dat het onmogelijk is met een oplossing te komen waarbij iedereen tevreden zal zijn. Wanneer de zwarte pet van kleur verandert zullen er door scholen extra kosten moeten worden gemaakt voor nieuwe petten. Tevens ervaren we dat er meerdere zienswijzen mogelijk zijn over de kleur petten. Deze verschillen kunnen ertoe leiden dat mensen boos zijn als de petten van kleur veranderen of juist boos zijn als dit niet gebeurt. De petten van de Kanjertraining zijn slechts als een hulpmiddel om gedrag bespreekbaar te maken.

Vanaf november 2020 zijn er in de webshop ook marineblauwe petten te koop. Deze kunnen worden ingezet als alternatief voor de zwarte pet. Er zijn zowel blauwe petten met als zonder vogelopdruk leverbaar. Voor scholen die willen overstappen op een blauwe pet komen er vanaf januari 2021 stickervellen beschikbaar, waarmee de knieboeken aangepast kunnen worden naar platen met blauwe petten. Het streven is om in schooljaar 2021/2022 tevens alle platen op het digibord aan te passen. Het aanpassen van de werkboeken zal waarschijnlijk iets meer tijd vragen. We verwachten dat we deze mogelijkheid in schooljaar 2022-2023 aan kunnen bieden.

Zo kunnen scholen zelf een keuze maken en bepalen of ze overstappen en op welk moment. Stichting Kanjertraining zal beide mogelijkheden ondersteunen. Welke keuze er ook gemaakt wordt, het gaat om het bespreekbaar maken van het gedrag en daardoor bij te dragen aan een veilige sfeer in de klas.

Daarbij wensen we iedereen veel succes en plezier toe.

Omhoog