Sidebar links

Pedagogisch partnerschap

Een  uitgebreid  overzicht  van  onderzoek  naar  ouderbetrokkenheid  is  te  vinden  in  Lusse (2012).  Van  alle  mogelijke  vormen  van  ouderbetrokkenheid  blijkt  pedagogische ondersteuning  die  ouders  thuis  kunnen  bieden  het  grootste  effect  te  hebben  op  de leerresultaten  van  de  leerling.  Deze  pedagogische  ondersteuning  thuis  heeft  betere  effecten dan de begeleiding bij huiswerk, formele ouderparticipatie door meebeslissen (MR), of hand-en spandiensten op school (Lusse, 2012). Pedagogisch partnerschap bestaat uit het opbouwen van  vertrouwen,  respect  voor  elkaar,  communicatie  over  gezamenlijke  doelen  en  het samenwerken  van  leerkracht  en  ouders.

Lees meer….

Sidebar rechts
page.php Omhoog