Vliek, L. (2008).

Crisis Intervention in Troubled Classes: Does the Kanjertraining Work? – Bijdrage voor ISPA-conferentie in Utrecht

Omhoog