Sidebar links

Stichting Kanjertraining

Het Instituut voor Kanjertrainingen B.V. te Almere is per 1 januari 2014 omgezet in een stichting. De nieuwe naam van de stichting is: Stichting Kanjertraining.

Met ingang van 1 januari 2014 is Bart Riet aangesteld als directeur van Stichting Kanjertraining. Bart Riet is afkomstig uit het onderwijs, is onderwijskundige en heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Kanjervragenlijst.

De stichting stelt zich ten doel:
A. het bevorderen van goed onderwijs in Nederland met de focus op het terugdringenvan de straatcultuur in het Nederlands onderwijs, in buurten en op sportvelden. Dit betekent dat er veel aandacht is voor kinderen die pesten en worden gepest en voor kinderen die als gevolg van “anders” zijn zich depressief ontwikkelen. Tevens is er specifieke aandacht voor: de ontwikkeling van de kenniseconomie, hoogbegaafden, duurzaamheid, ondernemerschap, bevordering van burgerschap, sociale veiligheid, positief gezag (gelijk aan Kanjergedrag bij bestuurders en bij leerkrachten);
B. zich als kenniscentrum te blijven ontwikkelen op het gebied van sociale veiligheid, een en ander in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
A. zich wereldwijd te manifesteren op symposia en in samenwerking met (bij voorkeur) wetenschappelijke instellingen in binnen- en buitenland.
B. deel te nemen in- en of/ samen te werken met instellingen met een soortgelijk of aanverwant doel.

Toelichting
De Kanjertraining heeft zich ontwikkeld op het snijpunt van onderwijs en jeugdzorg. Daarmee is de Kanjertraining het instrument waarmee de cultuurkloof tussen onderwijs- en Jeugdzorginstellingen kan worden overbrugd. De Kanjertraining blijft de focus houden op samenwerking tussen Jeugdzorg en onderwijs.

Sidebar rechts
page.php Omhoog