Training Onderwijs Ondersteunend Personeel op locatie

Doelstelling en thema’s van de Kanjertraining

De doelen van de Kanjertraining zijn:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
  • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid

Module aanbod

Module 1

  • Gedragstypen en basis van de conflictbeheersing

Module 2

  • Straatcultuur en conflictbeheersing
  • Cultuur van wederzijds respect en conflictbeheersing

Tijdens de training wordt de aanzet gegeven tot het beleid ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling op de school. De training is opgedeeld in twee modules.

Voor de kosten van dit opleidingstraject van de Kanjertraining, vragen wij u contact met ons op te nemen via
T: 036 – 548 94 05
E: [email protected]

Omhoog