Training BSO/TSO/ O.O.P op locatie

Doelstelling en thema’s van de Kanjertraining

De doelen van de Kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in en om de school en BSO.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij kinderen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.
 • Vormen of aansluiten op het pedagogisch beleid van de school/BSO/TSO

Module aanbod

Module 1

 • Copingstrategieën/petten
 • Uitgangspunten van de Kanjertraining
 • Afspraken op een Kanjerschool
 • Mentaliteiten van vertrouwen en wantrouwen
 • Kanjertaal: hoe ga je met kinderen in gesprek over hun gedrag?
 • Motor en benzinepomp
 • Verschillende oefeningen om te doen met de kinderen

Module 2

 • Thema gevoelens
 • Conflictbeheersing
  – Welke stappen leren de kinderen op school en waarom deze stappen?
  – Omgaan met pestproblematiek
  – Hoe kun je hier op inspelen buiten de klas?
 • Voortdurend grensoverschrijdend gedrag
 • Aanzet tot pedagogisch beleid
 • Verschillende oefeningen om te doen met de kinderen
 • Materialen

Module 3

 • Intervisie en terugblik
 • Bespreking casuïstiek
 • Eventueel: thema kind en verdriet
 • Meidenvenijn
 • Kanjertaal spreken ten opzichte van elkaar: leerlijn feedback
 • Verschillende oefeningen om te doen met de kinderen

De training is opgedeeld in drie modules. Het is niet verplicht om alle modules te volgen. Wel zit er een opbouw in de modules en is het voor het deelnemen aan Module 2 en 3 nodig dat de voorgaande modules eerder gevolgd zijn. Elke module duurt 3 uur. Het is mogelijk om een module op een ochtend, een middag of een avond in te plannen. Module 1 en 2 kunnen achter elkaar aan op een 1 dag gegeven worden. Module 3 wordt alleen de school de Kanjertraining als beleid heeft geïmplementeerd op de school.

Voor de kosten van dit opleidingstraject van de Kanjertraining, vragen wij u contact met ons op te nemen via
T: 036 – 548 94 05
E: [email protected]

Om extra achtergrond informatie over de Kanjertraining en de implementatie te ontvangen, kunt u altijd het fysieke informatiepakket aanvragen. Wij sturen u deze zo spoedig mogelijk toe.

Omhoog