Inhoud Anti-pestcoördinator

Tijdens de trainingsdag Anti-pestcoördinator worden de volgende onderwerpen behandeld en/of getraind:

  • Taken van een anti-pestcoördinator volgens de Wet Veiligheid op School
  • Checklist anti-pestcoördinator Kanjertraining
  • Inzichten over pesten uit literatuur en onderzoek
  • Pesten signaleren
  • Preventieve aanpak van pesten met de Kanjertraining
  • Digitaal pesten
  • Oplossingsgerichte kind- en oudergesprekken
  • Gedragsprocessen tijdens oudergesprekken: o.a. cognitieve dissonantie, agressietheorie
  • Interventie in de groep
  • Sociaal Veiligheidsprotocol Kanjertraining

Borging preventieve en curatieve aanpak in de eigen school

N.B. Omdat we tijdens de trainingen gebruikmaken van de casuïstiek die de Anti-pestcoördinator zelf inbrengt is bovenstaande indeling slechts een leidraad. Een trainer kan dan ook besluiten om een iets andere volgorde te hanteren of in overleg een thema er extra uit te lichten.

Omhoog