Coaching

Vormen van coaching

Steeds vaker krijgen we de vraag of het ook mogelijk is om volgens de principes van de Kanjertraining (team)coaching op maat aan te bieden.
In het westen van Nederland (regio Randstad) zijn de volgende onderdelen mogelijk.

1. Coaching van directeuren. Thema’s kunnen zijn:

 •  het aansturen van teamleden
 • omgaan met weerstanden in een team
 • omgaan met leerkrachten die niet goed functioneren of het Kanjer-gedachtegoed niet omarmen of in de praktijk uitdragen
 • omgaan met ingewikkeld ouder-gedrag

2. Coachen van leerkrachten. Thema’s kunnen zijn:

 • omgaan met ingewikkelde groepen
 • moeite om het gedachtegoed van Kanjertraining toe te passen in de klas
 • persoonlijke effectiviteit
 • bij niet voldoende functioneren op school
 • terugkeren tijdens een re-integratietraject Daarnaast coach ik ook IB-ers. Hoe kunnen zij de zorg inrichten en aansturen vanuit de Kanjergedachten?

3. Teamcoaching. Thema’s kunnen zijn:

 • professionele cultuur
 • onderliggende conflicten
 • mediation/ samenwerking collega’s
 • communicatie met ouders
 • visietrajecten
 • vergroten van eigenaarschap

Johan Boelema is de kanjercoach die hiervoor beschikbaar is.
Staat uw school buiten de regio van West Nederland dan kunt u evengoed contact met ons opnemen, mogelijk kan een van onze trainers u helpen.

Voor meer informatie vragen wij u contact op te nemen via
T: 036 -548 94 05
E: [email protected]

 

Omhoog