Informatie BSO / TSO

Om extra achtergrond informatie over de Kanjertraining en de implementatie te ontvangen, kunt u altijd het fysieke informatiepakket aanvragen. Wij sturen u deze zo spoedig mogelijk toe.

Doelstelling en thema’s van de Kanjertraining

De doelen van de Kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid

Module aanbod voor BSO / TSO

Module 1

 • Gedragstypen en basis van de conflictbeheersing

Module 2

 • Straatcultuur en conflictbeheersing
 • Cultuur van wederzijds respect en conflictbeheersing

Module 3

 • Samenvatting van module 1 en 2
 • Bespreking casuïstiek
 • Aanzet tot pedagogisch beleid

Tijdens de training wordt de aanzet gegeven tot het beleid ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling op de school. De training is opgedeeld in drie modules. Er kan ook worden gekozen voor één dagdeel/module. Dagdeel/module 2 en 3 worden echter alleen gegeven indien de school de Kanjertraining als beleid heeft geïmplementeerd op de school. Dagdeel/module 3 wordt alleen gegeven in combinatie met dagdeel/module 1 en dagdeel/module 2.

Kosten

Voor de kosten van het opleidingstraject van de Kanjertraining voor uw team, vragen wij u contact met ons op te nemen via
T: 036 – 548 94 05
E: [email protected]

Omhoog