Informatie Voorschool

Om informatie over de Kanjertraining en de implementatie op de voorschool te ontvangen, kunt u een informatiepakket aanvragen. Wij sturen u deze zo spoedig mogelijk toe.
Het is niet mogelijk om een zichtzending van de (les)materialen te ontvangen. 

Tijdens de training wordt de aanzet gegeven tot het beleid ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling op de school. Tevens is er veel aandacht voor ouderbetrokkenheid en het gezag binnen de voorschool en in de groep. De Kanjertraining kan op de voorschool gestart worden vanaf 2 jaar.

Doelstelling en thema’s van de Kanjertraining

De doelen van de Kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de groep
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij peuters
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
 • Bewustwording van de eigenheid bij peuters
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid

Deze doelen worden door verschillende thema’s in de lessen van de Kanjertraining verwerkt:

 • Jezelf voorstellen
 • Aardige dingen zeggen over jezelf en de ander
 • Weet jij hoe je je voelt
 • Kun jij nee zeggen (grenzen stellen)
 • Vragen stellen en antwoord geven
 • Luisteren en samenwerken
 • Vriendschap
 • Van kritiek kun je leren (feedback geven en ontvangen)
 • Het is goed dat je er bent
 • Pest-problematiek

Opleidingstraject

De Kanjerlessen voor de voorschool mogen enkel gegeven worden door pedagogisch medewerkers die door Stichting Kanjertraining zijn opgeleid en in het bezit zijn van een geldige licentie.

Het opleidingstraject van de Kanjertraining op de voorschool bestaat uit een basistraining (2 trainingsdagen) en 2 nascholingen (2 jaar na het behalen van licentie A voorschool en B voorschool). Deze dagen worden in overleg met u afgesproken.

De licentie voorschool is enkel en alleen geldig voor de doelgroep van de voorschool. Met deze licentie kunnen geen Kanjerlessen gegeven worden in het reguliere basisonderwijs.

Kosten

Voor de kosten van het opleidingstraject van de Kanjertraining voor de voorschool en het plannen van een training op locatie, vragen wij u contact met ons op te nemen.
T: 036 – 548 94 05
E: [email protected]

Het gebruik van het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS) is gratis voor scholen met een geldige Kanjerlicentie. De inlogcodes kunnen na het starten met de training worden aangevraagd.

Omhoog