Inhoud Basistraining Primair Onderwijs

De basistraining voor het primair onderwijs is een driedaagse cursus waarin de methodiek van de Kanjertraining wordt uitgelegd. De eerste 2 dagen worden vlak na elkaar gepland. Hierna kunnen leerkrachten met de methode van start. Ongeveer 12 onderwijsweken later vindt de derde dag plaats. Na afloop van deze dag ontvangen de leerkrachten hun licentie A. Deze licentie heeft een geldigheidsduur van twee jaar (zie ook de deelname- en licentievoorwaarden). Hieronder ziet u de onderwerpen die tijdens de basistraining aan bod komen.

Dag 1:

 • Daders en slachtoffers
 • De basisregels en uitgangspunten van de Kanjertraining
 • Straatcultuur versus wederzijds respect
 • Zijn wie je bent
 • Stappenplan bij pesten en narigheid
 • Meeloopgedrag (werkvorm: motor en benzinepomp)
 • Bespreking Kanjerknieboek: ‘Max en het Dorpje’
 • Copingstrategieën en de rol van de Kanjerpetten
 • Uitleg van de werkvorm Kanjerkring
 • Vertrouwensoefeningen

Dag 2

 • Conflictbeheersing
 • De rol van gezag
 • Depressieve gevoelens
 • Grenzen stellen
 • Bespreking van het Kanjerknieboek ‘Max en de Vogel’
 • Bespreking van het Kanjerknieboek ‘Max en de Klas’
 • Bespreking van de eerste vier lessen uit het Kanjerwerkboek deel 1
 • Onderwijsgedrag: het spreken van twee gedragstalen
 • Vertrouwensoefeningen

Dag 3 (ongeveer 12 onderwijsweken na dag 2)

 • Vertrouwen en samenwerken
 • Bespreking van het Kanjerknieboek ‘Max en de Zwerver’
 • Bespreking van de overige lessen uit het Kanjerwerkboek deel 1
 • Kanjerwerkboek deel 2
 • Kanjerwerkboek deel 3
 • Kritiek leren geven en ontvangen (werkvorm pettenkwadrant)
 • Meeloopgedrag
 • Internetgebruik en sociale media
 • Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS)
 • Sociogram
 • Vertrouwensoefeningen

N.B. Omdat we tijdens de trainingen gebruikmaken van de eigen casuïstiek die school inbrengt is bovenstaande indeling slechts een leidraad. Een trainer kan dan ook besluiten om een iets andere volgorde te hanteren of in overleg met de school een thema er extra uit te lichten.

Omhoog