Informatie Primair Onderwijs

Om informatie over de Kanjertraining en de implementatie te ontvangen, kunt u altijd het fysieke informatiepakket aanvragen. Wij sturen u deze zo spoedig mogelijk toe.
Het is niet mogelijk om een zichtzending van de (les)materialen te ontvangen. Wij tonen u de (les)materialen graag tijdens een informatiebijeenkomst.


‘Wij hebben geen twijfels over de Kanjertraining en zijn er trots op een Kanjerschool te zijn.
Wij zien dat de methode werkt!’ OBS De Wilgenhoek – Hank


Tijdens de training wordt de aanzet gegeven tot het beleid ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling op de school. Tevens is er veel aandacht voor ouderbetrokkenheid en het gezag binnen de school en in de groep. De Kanjertraining start preventief in groep 1 en eindigt in groep 8 op het Primair Onderwijs.

Doelstelling en thema’s van de Kanjertraining

De doelen van de Kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid

Deze doelen worden door verschillende thema’s in de lessen van de Kanjertraining verwerkt:

 • Jezelf voorstellen
 • Aardige dingen zeggen over jezelf en de ander
 • Weet jij hoe je je voelt
 • Kun jij nee zeggen (grenzen stellen)
 • Vragen stellen en antwoord geven
 • Luisteren en samenwerken
 • Vriendschap
 • Van kritiek kun je leren (feedback geven en ontvangen)
 • Het is goed dat je er bent
 • Pest-problematiek
 • Veilig internetgebruik

Opleidingstraject

De Kanjerlessen mogen enkel gegeven worden door leerkrachten die door Stichting Kanjertraining zijn opgeleid en in het bezit zijn van een geldige licentie. Om opgeleid te worden om de Kanjertraining in de klas te mogen geven, dient de leerkracht in het bezit te zijn van een PABO-diploma en minimaal 3 dagdelen werkzaam te zijn op de school. Onderwijsondersteunend personeel ontvangt geen licentie voor het geven van de Kanjerlessen, maar een bewijs van deelname waarmee de Kanjerlessen niet gegeven mogen worden.

Het opleidingstraject van de Kanjertraining bestaat uit een basistraining (3 trainingsdagen) en 2 nascholingen (2 jaar na het behalen van licentie A en B). Deze dagen worden in overleg met u afgesproken.

Met het team of individueel

De opleiding om de Kanjertraining in de klas te geven, kan zowel gezamenlijk met het team als individueel gevolgd worden. Als u graag het gehele team van uw school getraind wilt hebben in de Kanjertraining, komt een trainer van de Kanjertraining op locatie langs. Indien er enkele leerkrachten geschoold moeten worden, vanwege bijvoorbeeld een klein team of als de rest van het team al geschoold is, dan kunt u de training ook individueel volgen.

De Kanjertraining kan zowel voor één enkel team, als meerdere teams gegeven worden. Om een training bij u op locatie te boeken, vragen wij u contact op te nemen met ons via 036 – 548 94 05 of [email protected]

Kosten

Voor de kosten van het opleidingstraject van de Kanjertraining voor uw team, vragen wij u contact met ons op te nemen via 036 – 548 94 05 / [email protected] of een informatiepakket aan te vragen.

De lesmaterialen voor het uitvoeren van de Kanjertraining kunnen elk schooljaar besteld worden in de webshop.

Het gebruik van het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS) is gratis voor scholen met een geldige Kanjerlicentie. De inlogcodes kunnen na het starten met de training worden aangevraagd.

Informatiebijeenkomst

Indien u graag naast het informatiepakket, uw vragen wilt stellen en de materialen van de Kanjertraining in wilt zien, kunt u één van onze trainers vragen om een voorlichting aan uw team te geven.

De informatiebijeenkomst duurt 1.5 uur en kan in overleg met u worden ingepland. Voor het verzorgen van deze voorlichting vragen wij een onkostenvergoeding van € 50,00.

Omhoog