Intervisie Kanjercoördinator / Antipestcoördinator

Voor Kanjercoördinatoren of Anti-pestcoördinatoren die de licentie Kanjercoördinator B /Antipestcoördinator minimaal één jaar geleden behaald hebben, wordt jaarlijks een intervisiemoment georganiseerd. Na het behalen van de licentie Kanjercoördinator B/Anti-pestcoördinator, is het verplicht minimaal 1x in de 2 jaar een intervisiemoment bijgewoond.
Zo is een Kanjercoördinator of Anti-pestcoördinator steeds in staat het team mee te nemen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Kanjertraining.

Deelname aan een intervisiemoment kan maximaal 2x per schooljaar.  De intervisiemomenten worden gevuld met casussen van de deelnemers. Worden in één schooljaar meerdere intervisiemomenten gevolgd dan kan het voorkomen dat deze veel van elkaar verschillen of juist veel overeenkomsten hebben.

Indicatie studiebelastinguur 9 uur totaal
Dit in geval van een hele dag, bij een halve dag 4 uur

Tijd
09.30 uur tot 16.00 uur

Kosten
€ 225,- per persoon.

Aantal deelnemers
12 deelnemers per trainingsgroep

dagdatumjaarlocatiebeschikbaarheid
donderdag23 september2021AlmereVOL
dinsdag12 oktober2021UlvenhoutVOL
maandag8 november2021AlmereVOL
vrijdag26 november 2021AlmereVOL
donderdag 27 januari2022AlmereVOL
dinsdag1 februari 2022Ulvenhoutaanmelden
dinsdag 15 maart 2022Almereaanmelden

 

Omhoog