Intervisie Kanjercoördinator / Antipestcoördinator

Voor Kanjercoördinatoren of Anti-pestcoördinatoren die de licentie Kanjercoördinator B /Antipestcoördinator minimaal één jaar geleden behaald hebben, wordt jaarlijks een intervisiemoment georganiseerd. Na het behalen van de licentie Kanjercoördinator B/Anti-pestcoördinator, is het verplicht dat minimaal 1x in de 2 jaar een intervisiemoment bijgewoond wordt.
Zo is een Kanjercoördinator of Anti-pestcoördinator steeds in staat het team mee te nemen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Kanjertraining.

Deelname aan een intervisiemoment kan maximaal 2x per schooljaar.  De intervisiemomenten worden gevuld met casussen van de deelnemers. Worden in één schooljaar meerdere intervisiemomenten gevolgd dan kan het voorkomen dat deze veel van elkaar verschillen of juist veel overeenkomsten hebben.

Indicatie studiebelastinguur 9 uur totaal
Dit in geval van een hele dag, bij een halve dag 4 uur

Tijd
09.30 uur tot 16.00 uur

Kosten
€ 235,- per persoon.

 

dagdatumjaarlocatiebeschikbaarheid
dinsdag 10 oktober 2023ULVENHOUTVOL
maandag 6 november 2023AlmereVOL
maandag 22 januari2024AlmereVOL
dinsdag 6 februari 2024ULVENHOUTaanmelden
woensdag7 februari 2024AlmereVOL
dinsdag12 maart 2024AlmereVOL

 

Omhoog