Informatie Voortgezet onderwijs

Om achtergrond informatie over de Kanjertraining en de implementatie te ontvangen, kunt u onderaan deze pagina een fysieke informatiepakket aanvragen. Wij sturen u deze zo spoedig mogelijk toe.
Het is niet mogelijk om een zichtzending van de (les)materialen te ontvangen.

Tijdens de training wordt de aanzet gegeven tot het beleid ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling op de school. Tevens is er veel aandacht voor ouderbetrokkenheid en het gezag binnen de school en in de groep.

Doelstelling en thema’s van de Kanjertraining

De doelen van de Kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid

Deze doelen worden door verschillende thema’s in de lessen van de Kanjertraining verwerkt:

Thema’s van de Kanjerlessen bestemd voor de leerlingen:

 • Presentatietechniek
 • Zeg iets aardigs
 • Gevoelens wat zijn dat
 • Ja- en nee-zeggen
 • Samenwerken/belangstelling tonen
 • Ik ga in gesprek met mijn klasgenoten over mijn gedrag in de klas
 • Ik hoor er niet bij
 • We leven in een vrij land en ik mag zeggen wat ik wil/radicalisering bij jongeren
 • Internetgebruik
 • Het is goed dat ik er ben/mag ik er wel zijn?
 • Zelfbeheersing: “Ik bepaal alles zelf?”
 • Hoe doet een goede vriend/vriendin?
 • Conflictbeheersing

Thema’s van de Kanjertraining bestemd voor de docenten/mentoren:

 • Wat is de invloed van ouders op de achtergrond als we letten op gedrag van leerlingen
 • Schoolbeleid bij de aanpak van grensoverschrijdend gedrag
 • Gebruik van het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS)
 • Vertrouwen en wantrouwen
 • Wat is een goede docent
 • Meidenvenijn
 • Conflictbeheersing
 • Twee gedragstalen

Opleidingstraject

De Kanjerlessen mogen enkel gegeven worden door docenten die door Stichting Kanjertraining zijn opgeleid en in het bezit zijn van een geldige licentie. Om opgeleid te worden om de Kanjertraining in de klas te mogen geven, dient de docent in het bezit te zijn van een tweedegraads onderwijsbevoegdheid. De docent is minimaal 3 dagdelen werkzaam op de school en is in de gelegenheid om de Kanjerlessen in de klas uit te voeren. Onderwijsondersteunend personeel ontvangt geen licentie voor het geven van de Kanjerlessen, maar een bewijs van deelname waarmee de Kanjerlessen niet gegeven mogen worden.

Het opleidingstraject van de Kanjertraining bestaat uit een basistraining (2 trainingsdagen) en 2 nascholingen (1 jaar na het behalen van licentie A en B). Deze dagen worden in overleg met u afgesproken.

Met het team of individueel

De opleiding om de Kanjertraining in de klas te geven, kan zowel gezamenlijk met het team als individueel gevolgd worden. Als u graag het gehele team van uw school getraind wilt hebben in de Kanjertraining, komt een trainer van de Kanjertraining op locatie langs. Indien er enkele leerkrachten geschoold moeten worden, vanwege bijvoorbeeld een klein team of als de rest van het team al geschoold is, dan kunt u de training ook individueel volgen.

De Kanjertraining kan zowel voor één enkel team, als meerdere teams gegeven worden. Om een training bij u op locatie te boeken, vragen wij u contact op te nemen met ons via 036 – 548 94 05 of [email protected]

Kosten

Voor de kosten van het opleidingstraject van de Kanjertraining voor uw team, vragen wij u contact met ons op te nemen via 036 – 548 94 05 / [email protected] of een informatiepakket aan te vragen.

De lesmaterialen voor het uitvoeren van de Kanjertraining zijn elk jaar los bij te bestellen in onze webshop.

Het gebruik van het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS) is gratis voor scholen met een geldige Kanjerlicentie. De inlogcodes kunnen bij de start van de training worden aangevraagd.

Informatiebijeenkomst

Indien u graag naast het informatiepakket, uw vragen wilt stellen en de materialen van de Kanjertraining in wilt zien, kunt u één van onze trainers vragen om een voorlichting aan uw team te geven.

De informatiebijeenkomst duurt 1.5 uur en kan in overleg met u worden ingepland. Voor het verzorgen van deze voorlichting vragen wij een onkostenvergoeding van € 50,00.

Omhoog