Inhoud Nascholing Voortgezet Onderwijs

Met de tweedaagse basistraining voor het voortgezet onderwijs hebben docenten een licentie behaald die 1 jaar geldig is. Hierna volgt een verplichte nascholingsdag (dag 3) waarmee licentie B behaald kan worden. Deze licentie is twee jaar geldig. Hierna wordt opnieuw een verplichte nascholingsdag geboekt (dag 4). Na de vierde dag wordt de licentie definitief gemaakt, mits de directeur/rector van de school kan aangeven dat de docent naar volle tevredenheid de Kanjerlessen weet uit te voeren.

Hieronder ziet u de onderwerpen die tijdens de nascholingsdagen aan bod komen.

 • Uitwisselen van ervaringen
 • Nieuwste ontwikkelingen binnen de Kanjertraining
 • Verdieping van de theoretische achtergronden van de Kanjertraining
 • Haal meer uit het KanVAS
 • De Kanjerinterventies
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Conflictbeheersing
 • Pesten
 • Peermediation
 • Depressieve gevoelens bij kinderen
 • Schoolbeleid t.a.v. de Kanjertraining
 • Aan welk gedrag is een kanjerleerkracht te herkennen
 • Hoe wordt onze school een kanjerschool (checklist invullen)

N.B. Omdat we tijdens de trainingen gebruikmaken van de eigen casuïstiek die de school inbrengt is bovenstaande indeling slechts een leidraad. Een trainer kan dan ook besluiten om een iets andere volgorde te hanteren of in overleg met de school een thema er extra uit te lichten.

Omhoog