Kanjertraining op scholen

De Kanjertraining is meer dan alleen een (anti)pestmethode. De training vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Na de start in 1996 als ouder- en kindpraktijk, is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het Primair- en Voortgezet Onderwijs en streven we de volgende doelen na: 

 

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 
  • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Regelmatig horen we dat kinderen zich weer veilig voelen op school, dat ouders weer serieus worden genomen en de leerkrachten hun vak weer terugkrijgen.

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens sterke aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS), dat erkend is door de Cotan en door de Onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.

Wilt u graag informatie over hoe uw school een Kanjerschool kan worden? Kijk dan hier!

 

Omhoog