Anti-pestcoördinator

Heeft u als leerkracht licentie A (basistraining), licentie B (1e nascholing) of licentie C (2e nascholing/definitieve licentie) behaald en wilt u zich volledig licentiëren tot Anti-pestcoördinator?

Dat kan met deze eendaagse opleiding.

De Anti-pestcoördinator weet invulling te geven aan wettelijke verplichtingen op het gebied van sociale veiligheid (Wet Veiligheid op school). Hiervoor werkt u nauw samen met de directie en de rest van het schoolteam. U werkt zowel preventief als curatief.

Tijdens de trainingsdag Anti-pestcoördinator worden de volgende onderwerpen behandeld en/of getraind:
• Taken van een antipestcoördinator volgens de Wet Veiligheid op School
• Checklist anti-pestcoördinator Kanjertraining
• Inzichten over pesten uit literatuur en onderzoek
• Pesten signaleren
• Preventieve aanpak van pesten met de Kanjertraining
• Digitaal pesten
• Oplossingsgerichte kind- en oudergesprekken
• Gedragsprocessen tijdens oudergesprekken: o.a. cognitieve dissonantie, agressietheorie
• Interventie in de groep
• Sociaal Veiligheidsprotocol Kanjertraining
• Borging preventieve en curatieve aanpak in de eigen school

Na afloop van de eendaagse opleiding ontvangen de deelnemers een licentie Anti-pestcoördinator.

Na het volgen van deze training wordt geadviseerd minimaal eens per 2 jaar een intervisiebijeenkomst Kanjercoördinator / Anti-pestcoördinator bij te wonen.

De trainingen voor Anti-pestcoördinator worden gegeven op het opleidingscentrum in Almere.

Onderwijsondersteunend personeel kan niet deelnemen aan deze opleiding.

Indicatie studiebelastinguur: 9 uur totaal

  • Vakdidactisch: 1 uur
  • Pedagogisch: 5 uur
  • Brede professionele basis: 3 uur
  • Aanbodcode voor lerarenportfolio: 00500-97686

Kosten
€250 ,- per persoon – eendaagse training.

Tijd
09.30 uur tot 16.00 uur

dag 1beschikbaarheid
do 26 september 2024VOL
ma 13 januari 2025aanmelden

 

Omhoog