Interventietraining

Door de grote mate van het inhalen van trainingen is er tot februari 2022 geen ruimte voor een interventie op locatie. 
Uiteraard kunnen wij u wel telefonisch te woord staan voor het verkrijgen van advies. 

Gelukkig gaat het meestal goed in de klas. Mochten er toch problemen ontstaan kunnen scholen met een Kanjerlicentie gratis gebruik maken van coaching op afstand. Meestal is dit voldoende. Een enkele keer is dit echter niet voldoende. U moet dan denken aan pestproblematiek of stelselmatige ordeproblematiek in een klas. In dit geval kunnen scholen met een Kanjerlicentie een interventietraining aanvragen.

Indien u problemen in uw klas ondervindt vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen via 036 – 548 94 05 of [email protected]. Op basis van het eerste telefonische contact wordt u in contact gebracht met één van onze trainers. Deze trainer zal de inschatting maken of een interventie noodzakelijk is.

Interventie
De interventie van de Kanjertraining bestaat uit een telefonische intake met de trainer, een ouderavond en één volledige trainingsdag. Achteraf ontvangt u een verslag van de interventie.

Onze trainers doen hun best om de interventie zo spoedig mogelijk plaats te laten vinden. In samenspraak met u wordt gekeken naar de meest geschikte datum.

Voorwaarden

  • Leerkracht(en) van de klas zijn in het bezit van een geldige Kanjerlicentie
    • Is uw school geen Kanjerschool en wenst u wel een Kanjerinterventie plaats te laten vinden? Dan vragen wij u om de leerkracht(en) van de groep zo spoedig mogelijk op te leiden. In overleg met de Kanjertraining worden deze leerkracht(en) met spoed opgeleid. 
  • Interventie vindt plaats in eigen klaslokaal
  • Voorafgaand aan de interventie wordt het KanVAS (sociogram, Leerlingvragenlijst, Docentvragenlijst) ingevuld
  • Alle betrokkenen zijn aanwezig (kinderen van de betreffende klas, met de ouder(s), de leerkrachten, de directie en IB-er van de school)

Kosten
€ 1700,00 (incl. ouderavond)

 

Indien er geen sprake is van bijvoorbeeld orde of pestproblematiek is het ook mogelijk om een praktijkdag af te spreken in de groep.
Indien er naast een probleem in een groep ook een team probleem gaande is, raden wij aan om een teambuilding voor uw team af te spreken. 

Omhoog