Interventietraining

Door de enorme aanvraag voor interventies is er voorlopig geen gelegenheid meer om een interventie op locatie te verzorgen. Advies op afstand, per mail of telefonisch is mogelijk. We streven ernaar binnen 3 weken te reageren. Zodra er weer mogelijkheid is, zullen we weer interventies aanvragen behandelen. 

Gelukkig gaat het meestal goed in de klas. Mochten er toch problemen ontstaan kunnen scholen met een Kanjerlicentie gebruik maken van verschillende interventiemogelijkheden. Het eerste contact is met een medewerker van onze administratie. Tijdens dit gesprek wordt de situatie kort besproken. De medewerker van de administratie zet de aanvraag door naar een van de interventietrainers. De interventietrainer neemt contact op voor het maken van een gratis online intakegesprek.

Tijdens het online intakegesprek wordt in kaart gebracht wat de problematiek is en welke aanpak nodig is. Ook worden er al een aantal adviezen gegeven. Meestal is dit voldoende.

Als tijdens het intakegesprek blijkt dat er meer nodig is, bijvoorbeeld vanwege pestproblematiek of stelselmatige ordeproblematiek in een klas, dan bieden wij de volgende mogelijkheden t.b.v. een groepsinterventie aan:

 • Ouderavond en adviezen voor de leerkracht(en)
 • Coaching van de leerkracht(en)
 • Observatie van de groep + Coaching van de leerkracht(en)
 • Ouderavond en groepsinterventie door interventietrainer

N.B.: zowel de ouderavond als de coaching van de leerkracht(en) kunnen ook online plaatsvinden. De interventietrainer zal de inschatting maken of een groepsinterventie noodzakelijk is. In samenspraak met u wordt gekeken naar de meest geschikte datum. Na de groepsinterventie ontvangt u een verslag met adviezen en tips voor de school, leerkracht(en) en ouders.

De interventietrainer zal de inschatting maken of een groepsinterventie noodzakelijk is. In samenspraak met u wordt gekeken naar de meest geschikte datum. Na de groepsinterventie ontvangt u een verslag met adviezen en tips voor de school, leerkracht(en) en ouders.

Voorwaarden voor een groepsinterventie

 • Leerkracht(en) van de klas zijn in het bezit van een geldige Kanjerlicentie
  • Is uw school geen Kanjerschool en wenst u wel een Kanjerinterventie plaats te laten vinden? Dan vragen wij u om de leerkracht(en) van de groep zo spoedig mogelijk op te leiden. In overleg met de Kanjertraining worden deze leerkracht(en) met spoed opgeleid. 
 • Interventie vindt plaats in eigen klaslokaal
 • Voorafgaand aan de interventie wordt het KanVAS (Smiley sociogram, Leerlingvragenlijst, Docentvragenlijst en Sociale Veiligheid vragenlijst) ingevuld
 • Alle betrokkenen zijn aanwezig bij de groepsinterventie (kinderen van de betreffende klas, met de ouder(s), de leerkrachten, de directie en IB-er en/of Kanjercoördinator van de school)

Kosten

 • Ouderavond en adviezen voor de leerkracht(en) € 500,-
 • Ouderavond en groepsinterventie door interventietrainer € 1.950,-
 • Coaching van de leerkracht(en) € 125,- p/u minimale afname 3 uur.

Indien er geen sprake is van bijvoorbeeld orde of pestproblematiek is het ook mogelijk om een praktijkdag af te spreken in de groep.
Indien er naast een probleem in een groep ook een team probleem gaande is, raden wij aan om een teambuilding voor uw team af te spreken. 

Omhoog