Praktijkdag Kanjertraining

Om extra aandacht te schenken aan de borging van de Kanjertraining op uw school, kunt u op elk moment van het jaar/in het trainingstraject een praktijkdag afspreken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar, als er een nieuwe leerling of leerkracht in de groep komt of als u of uw team graag de (kern)oefeningen in de praktijk wilt zien.

De praktijkdag heeft als doel om duidelijk te maken hoe belangrijke (kern)oefeningen in de klas worden gedaan. Een Kanjertrainer komt naar de school om in maximaal 3 klassen een korte Kanjerles te geven (1,5 uur per klas).

Er worden (kern)oefeningen voorgedaan door de trainer, of door de leerkracht in het bijzijn van de trainer. Voorafgaand aan de praktijkdag is er telefonisch contact met de trainer om te bepalen welke (kern)oefeningen behandeld worden. Na afloop van de training bespreekt de trainer de Kanjerles met de leerkracht na.

Voorbeeld van een Kanjerles op een praktijkdag:

  • Uitleg en uitspelen van de Kanjerpetten
  • Uitleg en bespreken van de smileyposter
  • Oefenen met het stappenplan bij pesten, a.d.h.v. de anti-pestposters
  • Feedbackoefening met de leerkracht
  • Pettenkwadrant (bovenbouw)
  • Vertrouwensoefeningen

Ouderbetrokkenheid is voor de Kanjertraining een belangrijke pijler. Stichting Kanjertraining beveelt de school dan ook van harte aan om ouders bij de praktijkdag uit te nodigen.

De (kern)oefeningen worden gegeven in een stabiele klas. Er is dus geen sprake van een crisis (zoals orde of pestproblematiek) in een klas (zie daarvoor de interventietraining).

 

Voor meer informatie of het afspreken van een praktijkdag kunt u contact met ons opnemen

E: [email protected]
T: 036 – 548 94 05

Omhoog